Προσληψεις 418 ΟΒΑ στον στρατο ξηρας

Αιτήσεις μέχρι τις 13 Νοεμβρίου

Με 458 οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) θα ενισχυθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆)
  • 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων)
  • Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο 3 ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων 3 ετών.

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13 Νοεμβρίου 2020.

Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο email: [email protected], εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την προκήρυξη για τις 258 θέσεις Όπλων Σωμάτων στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://army.gr/sites/default/files/prokiryxi_me_ada_o_s.pdf

Info

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την προκήρυξη για τις 160 θέσεις Ειδικών Δυνάμεων στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://army.gr/sites/default/files/prokiryxi_me_ada_ed_1.pdf

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.