Προσληψεις 36 ατομων με 8μηνα στο Τμημα Δοκιμων Αστυφυλακων Κομοτηνης

Αιτήσεις μέχρι τις 19 Οκτωβρίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 36 ατόμων εξέδωσε το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής.

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα είναι η εξής:

ΤΕ Νοσηλευτών 2 άτομα, ΔΕ Μαγείρων 7 άτομα, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 άτομα, ΔΕ Υδραυλικών 2 άτομα, ΥΕ Τραπεζοκόμων 8 άτομα, ΥΕ Λαντζέρων 8 άτομα, ΥΕ Καθαριστών/στριων 7 άτομα.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση 8μηνης διάρκειας με 8ωρη απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7οχιλ.Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, Τ.Κ.69100 – Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, υπόψιν κ. Αστυνόμου Β΄ ΜΠΑΜΠΑΛΗ Περικλή (τηλ. επικοινωνίας: 25310- 57021, 25310-57014, 25310-57008).

Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 19 Οκτωβρίου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο της της Ελληνικής Αστυνομίας ( www. astynomia. gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%95746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%9A%CE%9D%CE%A8?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.