Προσληψεις 36 ατομων για 8 μηνες στο Δημο Αλεξανδρουπολης

Αιτήσεις μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 36 ατόμων εξέδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:
Α) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τύπου jcb), 2 άτομα
Β) ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου, Γ΄ ή C Κατηγορίας), 8 άτομα
Γ) ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, 18 άτομα
Δ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, 8 άτομα
Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 8 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ειρήνης Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2551064219, 2551064163, 2551064162, 2551064161).
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικά το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου 2023.

Info

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://alexpolis.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%bf%cf%876-2023-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b9/

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.