Προσληψεις 3 εργατων καθαριοτητας στον Δημο Αρριανων

Με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εξέδωσε ο Δήμος Αρριανών.

Η ανακοίνωση αφορά τρία άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας. Όσοι/ες επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρριανών, Φιλλύρα, 69300 ΣΑΠΕΣ απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Ιωάννας Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352806 & 2531352800).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Info

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται ΕΔΩ

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.