Προσληψεις 14 Κτηνιατρων στην Περιφερεια ΑΜΘ

Για τις ανάγκες του προγράμματος πρόληψης της Αφρικανικής Πανώλης και του Καταρροϊκού Πυρετού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 14 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος πρόληψης εισόδου της «Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου στη Χώρα», εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • ΔΑΟΚ Δράμας: 2 θέσεις ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
  • ΔΑΟΚ Ξάνθης: 2  θέσεις ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
  • ΔΑΟΚ Κομοτηνής: 3 θέσεις ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
  • ΔΑΟΚ Αλεξανδρούπολης: 2 θέσεις ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
  • ΔΑΟΚ Ορεστιάδας: 3 θέσεις ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
  • ΔΑΟΚ Καβάλας: 2 θέσεις ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69133 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπ’ όψιν κ. Βασίλη Γεωργαντά (τηλ. Επικοινωνίας 2531350199).

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.