Προγραμμα για 23.000 ανεργους με αυξημενη επιδοτηση

Με σημαντικές τροποποιήσεις θα «τρέξουν» μέσα στον Μάιο δύο νέα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για 23.000 ανέργους από 18 έως 29 ετών. Η βασική αλλαγή αφορά στο ποσό επιδότησης των καταρτιζόμενων ανέργων, το οποίο είναι σημαντικά αυξημένο.
 
Στόχος της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου είναι τα προγράμματα να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανέργων. Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί πως με τον νέο σχεδιασμό στο πρόγραμμα κατάρτισης εισάγεται και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
 
Αναλυτικά τα δύο προγράμματα που θα τεθούν σε ισχύ τον επόμενο μήνα είναι τα εξής: 

1. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 15.000 ανέργων

Το πρόγραμμα – προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ – απευθύνεται σε νέους έως 24 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής – επαγγελματικού προσανατολισμού, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων καθώς και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), λιανικό εμπόριο, διεθνές εμπόριο (έμφαση στον πρωτογενή τομέα), τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
 
Το βασικό σημείο αλλαγής αφορά στον «καταμερισμό» της δαπάνης, με στόχο μεγαλύτερο κονδύλι να απευθύνεται στους ανέργους. Συγκεκριμένα, με τον προηγούμενο σχεδιασμό ο άνεργος λάμβανε για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 799,50 ευρώ και ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης 1.050 ευρώ. Με τις νέες ρυθμίσεις το τελικό ποσό που θα πάρει ο άνεργος θα είναι 1.471,60 ευρώ, ενώ ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ.
 
Μία ακόμη αλλαγή του προγράμματος είναι πως η κατάρτιση θα συνοδεύεται από πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις (θεωρία 120 ώρες και πρακτική άσκηση διάρκειας 260 ώρες). Τα βασικά σημεία του τροποποιημένου προγράμματος είναι τα εξής:
 
• Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει σε δύο στάδια ώστε να συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική στις επιχειρήσεις. Αρχικά θα υπάρχουν 60 ώρες κατάρτισης στην έναρξη της δράσης, ενώ στο δεύτερο στάδιο προβλέπονται 60 ώρες θεωρίας μετά την υλοποίηση ενός μήνα πρακτικής άσκησης.
• Η κατάρτιση θα γίνει με βάση τα εγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα. Οι πάροχοι κατάρτισης (ΚΕΚ) θα εμπλακούν μόνο στην κατάρτιση η οποία θα γίνει με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που θα δημιουργηθούν με βάση τα επαγγελματικά περιγράμματα.
• Θα δημιουργηθεί ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων των κλάδων που θα ζητούν ανέργους για πρακτική άσκηση (ανά ειδικότητα και περιοχή). Στις αιτήσεις θα αναφέρονται ο αριθμός των ατόμων (ανά ειδικότητα) που θα διατίθεται η επιχείρηση να απασχολήσει, ο αριθμός των απασχολουμένων και η περιφέρεια δραστηριοποίησης.
• Οι επιχειρήσεις όπου θα κάνουν πρακτική οι άνεργοι δε θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξής τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την απόλυση να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε να διατηρείται σταθερός αριθμός υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Προβλέπεται επίσης η εντατικοποίηση των ελέγχων από τον δικαιούχο του προγράμματος και το ΣΕΠΕ.
• Οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν με την έναρξη στην «Εργάνη» τους ανέργους που θα απασχολήσουν για πρακτική άσκηση.
• Προβλέπονται υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής υποστήριξης των καταρτιζομένων και παρακολούθησης μέχρι 6 μήνες μετά το τέλος της κατάρτισης του πόσοι έχουν ενταχθεί σε θέσεις απασχόλησης. 

2.  Κατάρτιση στον τουρισμό για 8.000 νέους

Το πρόγραμμα Voucher για τον τουρισμό με προϋπολογισμό 29,8 εκάτ. Θα καλύψει 8.000 ανέργους 25 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Με τις νέες ρυθμίσεις το 63% του κονδυλίου θα πηγαίνει στους ανέργους και το 27% θα απορροφάται από τους παρόχους κατάρτισης. Έτσι:
 
• Οι αποδοχές για τους ανέργους διαμορφώνονται στα 2.320 ευρώ μεικτά (2.180 καθαρά) για τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και στα 2.544 μεικτά (2.390 καθαρά) για την τριτοβάθμιας εκπαίδευση.
• Οι πάροχοι (θεωρητική κατάρτιση, συμβουλευτική, υποστήριξη, πρακτική άσκηση, επόπτες, διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών πιστοποίησης) θα έχουν κονδύλι 1.006 ευρώ για τριτοβάθμιους και 1.020 ευρώ για δευτεροβάθμιους.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.