Πρασινο φως για 132 προσληψεις συμβασιουχων σε Δημους

15 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Με δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η σύναψη συνολικά 132 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Πρόκειται για τις αριθμ. 26684/2020 και 26686/2020 Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίνονται 16 και 116 προσλήψεις συμβασιούχων αντιστοίχως.
Με αυτές προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου 150.048 ευρώ και 1.087.848 ευρώ αντιστοίχως, σε βάρος του προϋπολογισμού των Φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994 και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009 ως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Mε τις εν λόγω αποφάσεις δόθηκε η έγκριση για 15 προσλήψεις στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.