Οχταμηνες προσληψεις στην ΕΛΣΤΑΤ

Τρεις θέσεις στην Κομοτηνή

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 115 ατόμων για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, θα προβεί η ΕΛΣΤΑΤ.

Από την κατανομή προβλέπονται θέσεις και για την Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Ροδόπης που εδρεύει στην Κομοτηνή. Πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα θέσεις:

ΠΕ Στατιστικών 1 άτομο,
ΤΕ Στατιστικών 1 άτομο,
ΔΕ Πληροφορικής 1 άτομο.
Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Info

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83706%CE%A3%CE%99-%CE%A7%CE%A3%CE%A8?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.