Κεντρο Επιχειρηματικης Πληροφορησης και Υποστηριξης φιλοξενει το Εμπορικο και Βιομηχανικο Επιμελητηριο Ροδοπης

Διοργανώνει δωρεάν θεματικά εργαστήρια για καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ

Την έναρξη λειτουργίας δύο Κέντρων Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης σε πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Καβάλα και Κομοτηνή – σηματοδοτεί η νέα πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ, μέσω της υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με τίτλο “RE-thinking MICROcredit as a tool to support SMEs and boost LOCAL economies” – REMICRO LOCAL   στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”. 

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή στην πόλη της Κομοτηνής, είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το οποίο «φιλοξενεί» το Κέντρο Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης REMICRO LOCAL εντός του κτιρίου του.

Το έργο

Το έργο Remicro LOCAL (www.remicrolocal.eu) επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος ως προϋπόθεση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην διασυνοριακή περιοχή. Ως εκ τούτου, οι εταίροι του έργου, Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ και Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Αστική Εταιρία Σερρών – ΕΠΑΝΕΣΕΡ από τη χώρα μας και Alliance for Regional Cooperation and Development και Rhodopes Regional Tourism Association από τη Βουλγαρία, στοχεύουν στη δημιουργία έξι κέντρων επιχειρηματικής υποστήριξης στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Καβάλας, της Κομοτηνής, του Σμόλιαν και του Χάσκοβο. 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού εταιρικού σχήματος αποτελούμενου από φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας που θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και θα συνεργαστούν με στόχο να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων/δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η πρόσβαση σε πληροφορίες, η δυνατότητα συνεργασιών και συνεργειών, η απόκτηση επιχειρηματικής γνώσης και επιχειρηματικής κατάρτισης. 

Οι στόχοι

Επιπλέον, το έργο θα επικεντρωθεί στη μεταφορά καινοτομίας ως μοχλό ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων, οργανώνοντας δίκτυα και δράσεις κατάρτισης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και οργανισμών καινοτομίας. Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:  


• Τόνωση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων καθώς και ενίσχυση της επιβίωσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων 

• Απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων από υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματίες ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να εισαγάγουν την καινοτομία 

• Ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

• Υποστήριξη μικροεπιχειρηματιών μέσω της σύνδεσής τους με παρόχους μικροπιστώσεων 

• Διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης 

• Συμβολή στη στρατηγική Ε2020 δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους «έξυπνη ανάπτυξη» «βιώσιμη ανάπτυξη» και «ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» 

• Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στην περιοχή υλοποίησης και μείωση της διαρροής εργατικού δυναμικού 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους  μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες υπό σύσταση ή νεοσύστατων επιχειρήσεων, κοινωνικούς επιχειρηματίες, επιχειρηματίες δεύτερης ευκαιρίας, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α) Συνεδρίες Coaching (εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη) 

β) Δράσεις επιχειρηματικής κατάρτισης (masterclasses & workshops) αναφορικά σε: 

• Ειδικά τομεακά προγράμματα κατάρτισης με έμφαση στους παραγωγικούς τομείς της βιομηχανίας αγροτικών τροφίμων, της διαχείρισης αποβλήτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του βιώσιμου τουρισμού, που έχουν επίσης τεκμηριωθεί ως οι πιο δυναμικοί επιχειρηματικοί τομείς με βάση τις στρατηγικές RIS3

• Πρόγραμμα κατάρτισης «Διεθνοποίηση και εξαγωγικές ευκαιρίες»

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επιχειρηματίες δεύτερης ευκαιρίας -επανεκκίνησης

• Μαθήματα προγραμματισμού

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης για start uppers 

γ) Δράσεις υποστήριξης επιχειρήσεων (π.χ. εκδηλώσεις δικτύωσης, B2B συναντήσεις, πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης κ.α.)

δ) Εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων (Blockchain-based credit scoring, e-matching platform η οποία προβλέπει τη διασύνδεση μεταξύ των επιχειρηματιών της διασυνοριακής περιοχής)

Θεματικά εργαστήρια

Μεταξύ των μελλοντικών δράσεων με γνώμονα την επιχειρηματική καθοδήγηση, το ΚΕΠΑ προγραμματίζει μία σειρά  δωρεάν θεματικών εργαστηρίων στην Κομοτηνή, τα οποία επικεντρώνονται στην καλλιέργεια επαγγελματικών, ήπιων, τεχνολογικών αλλά και πράσινων δεξιοτήτων για μικρές επιχειρήσεις αλλά και για άτομα με ενδιαφέροντα σε θέματα επιχειρηματικότητας. 

Συγκεκριμένα, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος έτους, έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν τα παρακάτω θεματικά εργαστήρια (σεμινάρια) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Βασ. Γεωργίου 2Β, Κομοτηνή, τηλ.: 25310 22 831.

“REMICRO LOCAL WORKSHOPS”

06/04/2022       Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων

18:00 – 20:00    Ομιλήτρια:  Αγνή Παγούνη, Head of BDS, ΚΕΠΑ

13/04/2022       Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (Business Skills)

18:00 – 20:00    Ομιλητής:  Θεράπων Φάκας, Trainer, Business Coach, Coach the Day

18/05/2022       Εξυγίανση Επιχειρήσεων και 2η Ευκαιρία για επιχειρηματίες

18:00 – 20:00    Ομιλητές: 

                            Αντώνιος Τσιαλίκης, Δικηγόρος, Managing Partner,  Ν. ΠΑΝΟΥ –
                            Α. ΤΣΙΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρεία
                            Δέσποινα Δρίτσα, Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού και Αστικού Δικονομικού
                            Δικαίου, ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου             

25/05/2022       Ανάπτυξη Ήπιων Δεξιοτήτων (Soft Skills)

18:00 – 20:00    Ομιλητής:  Θεράπων Φάκας, Trainer, Business Coach, Coach the Day

Info

Περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:

κ. Μαργαρίτα Φυδανάκη, Γραφείο Remicro LOCAL, Δημοτική Αγορά Καβάλας, 1ος όροφος Τηλ.:  2510 22 6943,  email: [email protected],  url:  www.remicrolocal.eu

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.