Γραπτος διαγωνισμος απο τον ΑΣΕΠ για 822 μονιμες προσληψεις στην ΑΑΔΕ

Έντεκα οι θέσεις στη Ροδόπη

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ που αγορά 822 μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ μέσω γραπτού διαγωνισμού.

Οι ειδικότητες που θα ζητούνται κατανέμονται ως εξής:

  • 546 θέσεις: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών
  • 203 θέσεις: ΤΕ Πληροφορικής
  • 73 θέσεις: ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Οι θέσεις στη Ροδόπη

Θέσεις προβλέπονται και για τις υπηρεσίες της Ροδόπης. Συγκεκριμένα η κατανομή ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

  • ΠΕ Εφοριακών 3 θέσεις για το Τμήμα Γ-Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους
  • ΠΕ Εφοριακών 1 θέση για το Τμήμα Δ-Εσόδων
  • ΠΕ Εφοριακών 1 θέση για την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων- Τμήμα Δ1-Προληπτικών Ελέγχων 
  • ΠΕ Τελωνειακών 5 θέσεις για το Τελωνείο Κομοτηνής
  • ΠΕ Τελωνειακών (Πτυχίο Στατιστικής) 1 θέση για το Τελωνείο Κομοτηνής

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα προκύψουν βάσει της κλασικής μοριοδότησης του ΑΣΕΠ που όμως θα περιλαμβάνει και την απόδοση στον γραπτό διαγωνισμό. Να σημειωθεί ότι για να συμμετάσχει κανείς στους πίνακες μοριοδότησης, θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγουμένως πετύχει στον γραπτό διαγωνισμό, πιάνοντας στο σκορ τη βάση που καθορίζεται στην προκήρυξη.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της  προκήρυξης πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

Αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια / πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια / πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται και σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Info

Το ΦΕΚ της προκήρυξης βρίσκεται εδώ:

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8yDC9E5e67ropCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOl7u7snmONSjJNOSykrUHlZaUS0taJ1fp_v40xS3i2N

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.