Ερχονται κατευθυντηριες γραμμες για τα πλαστικα μιας χρησης

Η οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης δεν κάνει διάκριση μεταξύ συμβατικών πλαστικών και πλαστικών βιολογικής προέλευσης ή βιοαποδομήσιμων πλαστικών

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η Κομισιόν να δώσει στη δημοσιότητα τις κατευθυντήριες γραμμές για την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης, που αφορά  προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 2019/904 .Οι κατευθυντήριες γραμμές  θα διευκολύνουν  την ερμηνεία του ορισμού «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης» και την εφαρμογή της οδηγίας από 3 Ιουλίου 2021.Την απάντηση αυτή έδωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους σε  ερώτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ, Μαρίας Σπυράκη, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρούσα οδηγία επιβάλλει περιορισμούς διάθεσης στην αγορά μόνο σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως πλαστικά μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, μπατονέτες, καλαμάκια και αναδευτήρες ποτών, καθώς και προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (όπως σακούλες και περιέκτες τροφίμων).

Η κ.Σπυράκη  ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ανέδειξε εκ νέου το θέμα της μείωσης των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον, υπογραμμίζοντας στην ερώτηση που κατέθεσε, ότι προϊόντα χαρτιού με πλαστική επένδυση θεωρούνται ότι είναι «πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης», σε αντίθεση με τα προϊόντα επένδυσης όπου στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν εμπίπτουν υλικά όπως πολυμερείς επικαλύψεις, χρώματα, μελάνια και κόλλες.

  Η ευρωβουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί τον τρόπο και το χρονικό ορίζοντα στον οποίο θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για να ορίσει τα κριτήρια ή το πρότυπο βιοαποδομησιμότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον προκειμένου να ξεκαθαριστούν εναλλακτικές λύσεις συμβατές με την οδηγία χωρίς όμως να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Β. Σινκέβιτσιους, ξεκαθάρισε στην απάντηση του στην κ.Σπυράκη, ότι η οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης δεν κάνει διάκριση μεταξύ συμβατικών πλαστικών και πλαστικών βιολογικής προέλευσης ή βιοαποδομήσιμων πλαστικών.  « Η αξιολόγηση της προόδου που έχει γίνει όσον αφοράτα κριτήρια ή ένα πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον τα οποία εφαρμόζονται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα έχει συμπεριληφθεί έως το 2027 στην έκθεση της Επιτροπής», σημειώνει στην απάντηση του.

Ειδικά για  την αποσαφήνιση των ζητημάτων βιωσιμότητας, η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας της πολιτικής της για τον εφοδιασμό, τη σήμανση, τη χρήση πλαστικών βιολογικής προέλευσης, βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών προκειμένου να καθοριστούν αρχές και κανόνες. Η πρωτοβουλία θα στηρίζεται σε μια ισχυρή βάση τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα έκθεσης σχετικά με τη «Βιοαποδομησιμότητα των πλαστικών υλών στο ανοικτό περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Σινκέβιτσιους.

Η ερώτηση Σπυράκη

Ολόκληρη τo κείμενο της ερώτησης της ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη και της απάντησης του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους έχει ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης Maria Spyraki (PPE)

Η οδηγία 2019/904 για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ορίζει ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από πλαστικό εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Ως εκ τούτου, προϊόντα χαρτιού με πλαστική επένδυση θεωρούνται ότι είναι «πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης». Ωστόσο, σε αντίθεση με τα προϊόντα επένδυσης, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν εμπίπτουν υλικά όπως πολυμερείς επικαλύψεις, χρώματα, μελάνια και κόλλες.

Παράλληλα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας, η Επιτροπή δεσμεύεται σύμφωνα με το άρθρο 15 να αξιολογήσει την επιστημονική και τεχνική πρόοδο όσον αφορά τα κριτήρια ή ένα πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που εφαρμόζονται στα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και τα υποκατάστατα προϊόντα μιας χρήσης αυτών, τα οποία δεν θα είναι επιβλαβή για τη θαλάσσια ζωή και δεν θα οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Με ποιο τρόπο και σε τι χρονικό ορίζοντα σκοπεύει να ορίσει τα κριτήρια ή το πρότυπο βιοαποδομησιμότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ούτως ώστε να αποσαφηνίσει ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι συμβατές με την ως άνω οδηγία χωρίς να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση;

2.Είναι συμβατά με την οδηγία, και άρα εμπορικά αξιοποιήσιμα, τα χάρτινα προϊόντα στα οποία η αδιαβροχοποίηση και στεγανοποίηση επιτυγχάνονται με τη μέθοδο ψεκασμού με γαλάκτωμα με βάση το νερό;

Απάντηση του κ.Σινκέβιτσιους εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Η οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης δεν κάνει διάκριση μεταξύ συμβατικών πλαστικών και πλαστικών βιολογικής προέλευσης ή βιοαποδομήσιμων πλαστικών. Η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα κριτήρια ή ένα πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον τα οποία εφαρμόζονται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα έχει συμπεριληφθεί έως το 2027 στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας.

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αναδυόμενα ζητήματα βιωσιμότητας που σχετίζονται με τα εν λόγω πλαστικά, η Επιτροπή αναπτύσσει ένα πλαίσιο πολιτικής σχετικά με i) τον εφοδιασμό, τη σήμανση και τη χρήση πλαστικών βιολογικής προέλευσης και ii) τη χρήση βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών βάσει αξιολόγησης των εφαρμογών στις οποίες η χρήση αυτή μπορεί να είναι επωφελής για το περιβάλλον, καθώς και σχετικά με τα κριτήρια για τις εν λόγω εφαρμογές. Η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας και θα στηρίζεται σε μια ισχυρή βάση τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα δημοσιευθείσας έκθεσης σχετικά με τη «Βιοαποδομησιμότητα των πλαστικών υλών στο ανοικτό περιβάλλον» της ομάδας κύριων επιστημονικών συμβούλων. Η πρωτοβουλία θα καθορίσει αρχές και κανόνες που θα εφαρμόζονται σε αυτά τα πλαστικά, όπως ορισμούς, κριτήρια και πιθανές εφαρμογές.

Η οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης επιβάλλει περιορισμούς διάθεσης στην αγορά μόνο όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματός της και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία θα παρέχουν περαιτέρω ερμηνεία του ορισμού του όρου «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης». Η έγκριση και δημοσίευσή τους από την Επιτροπή προγραμματίζεται για τις προσεχείς εβδομάδες.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.