«Επιβεβλημενη η ενταξη και των ΜμΕ στο νεο “Εξοικονομω”»

Πρόταση από τη ΓΣΕΒΕΕ

Την επιβεβλημένη ανάγκη ένταξης και των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα  «Εξοικονομώ», που σχεδιάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα,  με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) υπογραμμίζει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, η οποία  ήδη από το 2015 έχει καταθέσει  προς την κυβέρνηση τις προτάσεις της, υποδεικνύοντας μάλιστα και τρόπους  με τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμοστεί η παρέμβαση αυτή.

Η ΓΣΕΒΕΕ επαναφέρει την  πρόταση της και  επισημαίνει πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χωράς θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στο σχεδιασμό του προγράμματος καθώς εξαιτίας και των προβλημάτων που  δημιούργησε η πανδημική κρίση αδυνατούν να προχωρήσουν στην ενεργειακή τους αναβάθμιση με ίδια κεφάλαια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα τα κτίρια ευθύνονται για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, η οποία βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Αυτό οφείλεται:

-στην παλαιότητα και τη μη ενεργειακή θωράκισή τους,

-στην έλλειψη ορθολογικής χρήσης τους.

Ένα σημαντικό ποσοστό των κτιρίων της χώρας αφορά κτιριακές δομές μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.), οι οποίες εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό της οικονομίας, με σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αφού χρησιμοποιούν τεχνολογικό εξοπλισμό, ύλες, ενεργειακούς πόρους, παράγουν και διαθέτουν ρύπους κ.ο.κ.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των Μ.Μ.Ε., με έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (απασχόληση 0-9 εργαζομένων/96,2% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων), είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα οι ΜΜΕ ευθύνονται για το 15-20% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση, η υιοθέτηση των αρχών της πράσινης επιχειρηματικότητας και η υλοποίηση μέτρων/παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας κρίνεται επιτακτική».

Τι προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ

 Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας προτείνει ενδεικτικά ότι  το νέο Εξοικονομώ  μπορεί ν’ αφορά επιχειρήσεις που:

 1. δραστηριοποιούνται στους κλάδους : α. μεταποίησης και βιοτεχνίας, β. εμπορίου και υπηρεσιών, γ. τουρισμού
 2. είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (βάσει ορισμού Μ.Μ.Ε.),
 3. είναι ιδιωτικές τουλάχιστον κατά 75% και έχουν εν ισχύ άδεια λειτουργίας,
 4. δε λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).
 5. δε λειτουργούν σε πολυκαταστήματα (τύπου mall).
 6. έχουν κτιριακές δομές οι οποίες :
 7. είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες,
 8. κύρια έδρα ή/και παράρτημα,
 9. είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες, ανεξαρτήτου επιφάνειας,
 10. δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες,
 11. διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα ή ανήκουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 1, παράγραφος 2 του ν4178/2013
 12. έχουν ανεγερθεί ή ανακαινιστεί (εργασίες ριζικής ανακαίνισης με οικοδομική άδεια) μέχρι την έναρξη ισχύος του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 407/Β/2010),
 13. κατατάσσονται, βάσει ενεργειακής πιστοποίησης κατά Κ.Ε.Ν.Α.Κ., σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη της Β,
 14. έχουν επαγγελματικό εξοπλισμό (στο σύνολό ή επί μέρους), ο οποίος :
 15. είναι καταγεγραμμένος στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης,
 16. έχει παλαιότητα κατασκευής τουλάχιστον 10 ετών,
 17. έχουν συντελεστή άεργου ισχύος μικρότερο ή ίσο του 0,95.

9. δικαίωμα συμμετοχής να  έχουν μόνο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ελεύθεροι επαγγελματίες (που δεν έχουν έδρα την κατοικία τους).

Τα οφέλη

Η  ένταξη και των επιχειρήσεων στο νέο «Εξοικονομώ»  θα  οδηγήσει  τις ΜμΕ σε:

Μείωση λειτουργικού κόστους,

Μείωση ενεργειακής εξάρτησης,

Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών δομών,

Ενίσχυση πράσινης επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας έναντι επιχειρήσεων που δεν ασκούν πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας,

Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης του ανθρώπινου δυναμικού,

Υιοθέτηση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας,

Αξιοποίηση τεχνολογιών Α.Π.Ε.,

Παράλληλα τα οφέλη που θα προκύψουν για τη χώρα θα αφορούν  σε :

1.Μείωση ενεργειακής εξάρτησης,

2.Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων, που έχουν τεθεί για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

3.Ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων,

4.Θετική συμβολή στο ενεργειακό και εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας,

5.Τόνωση οικοδομικής δραστηριότητας.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.