Εορταστικη αγορα για την πανηγυρι της Αγιας Παρασκευης στην Κομοτηνη

Πρόσκληση για συμμετοχή προς επαγγελματίες από το Δήμο Κομοτηνής – Θα διατεθούν 27 εγκρίσεις για 2 μέρες

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 40 του ν.4849/2021, την αριθ. 153/2023 Α.Δ.Σ. (Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας «Εορταστικής αγοράς θρησκευτικού χαρακτήρα ενόψει του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου της πόλεως Κομοτηνής (Θρησκευτικό πανηγύρι)», και την αριθ. 168/2023 Α.Δ.Σ. (Πραγματοποίηση του  θρησκευτικού πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής για το έτος 2023), θα διατεθούν 27 εγκρίσεις συμμετοχής στον χώρο του άλσους της Αγίας Παρασκευής στην  εορταστική αγορά του θρησκευτικού πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής στην Κομοτηνή (στο πλαίσιο του θρησκευτικού εορτασμού της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου της πόλεως Κομοτηνής). Η διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι 2  ημέρες, δηλαδή στις 25 και 26 Ιουλίου 2023.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)  που διαθέτουν είδη προς πώληση, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Οι πωλητές πρέπει: α) να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές η οποία εκδίδεται από τον δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών σε ποσοστό 75%, ή β) να είναι αδειούχοι δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές (παραγωγοί ή επαγγελματίες) σε ποσοστό 10%, ή γ) να είναι αδειούχοι δραστηριοποίησης στο πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο σε ποσοστό 10%, ή δ) να διαθέτουν άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη σε ποσοστό 5%. 

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους κάποιας ή κάποιων κατηγοριών, ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται, κατά ίσο ποσοστό, στις άλλες κατηγορίες.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου  2023 έως τη Δευτέρα 17 Ιουλίου. 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται υπόδειγμα από την υπηρεσία),
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας,
  3. Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε Βραχυχρόνιες Αγορές ή την Άδεια Υπαιθρίου Εμπορίου που έχουν στην κατοχή τους,
  4. Πιστοποιητικό Υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων,
  5. Δημοτική ενημερότητα,
  6. Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών (εφόσον θα βρίσκονται στον κατάλογο συμμετεχόντων).

Info

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου και στο τηλέφωνο 2531352402.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.