Ελληνικο Κτηματολογιο: Προκηρυξη για συναψη 40 συμβασεων εργου

Τρία χρόνια η διάρκεια της σύμβασης

Προκήρυξη εξέδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη σύναψη σαράντα συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης διάρκειας τριών ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι στο Ελληνικό Κτηματολόγιο θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας για 3 έτη.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός
  • ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  • ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
  • ΠΕ Οικονομολόγος

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  2. Εξαετής (6 έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία από την απόκτηση του απαιτούμενου πτυχίου ή διπλώματος, από την οποία τουλάχιστον 3 ετής εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία A’) σε εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών-GIS.
  3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).
  4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα/προκηρυσσόμενη θέση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 6 Ιουλίου.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.ktimatologio.gr/el/node/20283

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.