ΕΦΑ Ροδοπης: Προσληψεις 3 ατομων για 4 μηνες

Αιτήσεις μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου

Στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής» της πράξης «Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής» θα προβεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Συγκεκριμένα αναζητούνται ένα άτομα ειδικότητας ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στο λίθο και δύο άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 4 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efarod@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4, 691 32 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ ΡΟΔΟΠΗΣ υπόψη κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2531022411, 2531021517).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου.

Info

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.