ΔΥΠΑ Κομοτηνης: Αναρτηση πινακα τοποθετησης υπαγομενων στην προστασια του Ν. 2643/1998

Αποκλειστικά με αριθμό πρωτοκόλλου η αναζήτηση των αποτελεσμάτων

Την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α, καθώς και στο ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ της Δ.ΥΠ.Α ο πίνακας τοποθέτησης επιλαχόντων των υπαγομένων στην προστασία του Ν. 2643/98. 

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους ΕΔΩ κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη, στην οποία συμμετείχαν.

Κατά της απόφασης των πινάκων τοποθέτησης χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του N. 2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, για τους τοποθετηθέντες, τους φορείς και τις υπηρεσίες, από την κοινοποίηση της απόφασης της τοποθέτησης και για τους λοιπούς προστατευόμενους και κάθε τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων. Η αποκλειστική ημερομηνία είναι από τις 22/04/2023 έως και τις 22/05/2023.

Η ενδικοφανής προσφυγή αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ενδίκου βοηθήματος.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.