Δυο θεσεις 12μηνης διαρκειας στο Παραρτημα Κομοτηνης του Κεντρου Κοινωνικης Προνοιας ΑΜΘ

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά 13 ατόμων εξέδωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ. Στην εν λόγω ανακοίνωση προβλέπονται  για το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής μία θέση ειδικότητας ΠΕ Ιατρός-Παιδίατρος και μια θέση από κοινού με το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης ειδικότητας ΠΕ Μουσικός (με εξειδίκευση στη Μουσικοθεραπεία)
 
Τα άτομα, που θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση 12μηνης διάρκειας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4»  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα  απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού  υπόψιν κ. Μάτσικα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2510 241 913).
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει σήμερα, Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου.
 
Info
Ολόκληρη η προκήρυξη, το έντυπο των αιτήσεων και το παράρτημα ανακοινώσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ www.kkppamth.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.