Δυο προσληψεις στην ΕΦΑ Ροδοπης

Για διάστημα 5 μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο  ατόμων εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Πρόκειται για μια θέση ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και μία θέση ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας. Και τα δύο άτομα που θα επιλεγούν θα εργαστούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής για διάστημα 5 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6» και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efarod@culture.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις μίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28 Δεκεμβρίου.

Info

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.culture.gov.gr/el/information/SitePages/viewannouncement.aspx?documentID=99759

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.