Δημοσιευθηκαν οι τελικοι πινακες μοριοδοτησης των 14 προκηρυξεων του Ν.2643/1998

Αφορούν στην πρόσληψη ειδικών κατηγοριών πληθυσμού σε θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα

Αναρτήθηκαν σήμερα στα καταστήματα των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ν. 2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισµού www.oaed.gr, οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 14 προκηρύξεις του ν. 2643/1998 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες εκδόθηκαν ανά την επικράτεια από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.
 
Οι προκηρύξεις αυτές αφορούν στον διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, προσώπων που υπάγονται στην προστασία του νόμου αυτού (κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, ατόμων με αναπηρία, τέκνων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, συγγενών ατόμων με αναπηρία, τέκνων αναπήρων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παράγρ. 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα). 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι πίνακες συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν κατά των πινάκων πρώτης μοριοδότησης των αιτούντων στις παραπάνω προκηρύξεις.
 
Ειδικότερα συντάχθηκαν:
α) Οι τελικοί πίνακες µοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας όλων των αιτούντων με αιτήσεις που δεν έχουν απορριφθεί
β) Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση
γ) Οι πίνακες αιτούντων µε απορριφθείσες αιτήσεις
 
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ακόμη ότι:
– Οι εν λόγω τελικοί πίνακες μοριοδότησης ανά αρμόδια Υπηρεσία για τον ν. 2643/1998 (Περιφερειακές Διευθύνσεις και ΚΠΑ2), θα παραδοθούν κατόπιν στις οικείες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν.2643/1998, προκειμένου αυτές να προβούν, βάσει των παραπάνω πινάκων, (α) στην έκδοση Πρακτικών-Αποφάσεων για τις τοποθετήσεις στις προκηρυχθείσες θέσεις, για την αντίστοιχη προκήρυξη της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, καθώς και (β) στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των «Πινάκων Τοποθετήσεων» των υποψηφίων της προκήρυξης.
 
– Τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές δύνανται να κατατεθούν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση των προαναφερθέντων αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 9 του ν.2643/1998 (παρ.19 άρθρου 31 του ν.2956/2001).  Στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών.
 
– Για τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις προκηρυχθείσες θέσεις, όπως και για την αντίστοιχη περίοδο κατάθεσης των ενδικοφανών προσφυγών, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις για κάθε μία Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2643/98, οι οποίες για την ΑΜΘ είναι οι εξής: 
 

 
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΤΟ Ν.2643/98
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  
Περιγιάλι 2, τ.κ. 652 01, Καβάλα, τηλ. 2510-223060, 2510-227997
 
 
 
ΚΠΑ2 Κομοτηνής
 
Χίλια ∆ένδρα, τ.κ. 691 00,  Κομοτηνή, Ταχ. Θυρίδα 126, 
τηλ:25310-22717, 25310-33033

 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.