Δεκα θεσεις μηχανικων στο Υπουργειο Περιβαλλοντος και Ενεργειας

Για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με διάρκεια απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως τρία έτη και δυνατότητα παράτασης έως τρία ακόμη έτη, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ) του ΥΠ.ΕΝ .

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, 4 άτομα

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, 4 άτομα

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, 2 άτομα

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΥΠ.ΕΝ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή έως και τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου Αμαλιάδος 17 ΤΚ 11523 Αθήνα.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/%ce%9d%ce%ad%ce%b1/2022/files/%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%9a%ce%97%ce%a1%ce%a5%ce%9e%ce%97%20%ce%9c%ce%95%20%ce%91%ce%94%ce%91%ce%a5%ce%a0.%ce%95%ce%9d%20%ce%9a.%ce%a5.%ce%94%ce%9f%ce%9c%20%ce%a3%ce%9f%ce%a7%2022022_.pdf?lve

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.