Χειριστες Grader για 4 μηνες αναζητα ο Δημος Αλεξανδρουπολης

Αιτήσεις μέχρι τις 17 Οκτωβρίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του εξέδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Η ανακοίνωση αφορά σε τρεις θέσεις ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Grader για διάστημα 4 μηνών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για ενδιαφερόμενο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Τίτλος σπουδών
 5. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανήματος εκτέλεσης τεχνικών έργων.
 6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
 7. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.
 8. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Α.Μ.Κ.Α.
 9. Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)
 10. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ
 11. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11-17), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 169 του ν. 3584/2007.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε ήδη και ολοκληρώνεται στις 17 Οκτωβρίου.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται ΕΔΩ

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.