ΑΣΕΠ: Προσληψεις Εκπαιδευτικων Ειδικης Αγωγης

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1ΕΑ/2022 για μέλη ΕΒΠ αλλά και η 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και η προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα ειδικά τυπικά και γενικά προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για την πλήρωση των κενών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των ανωτέρω κλάδων καθώς και για την κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών αναγκών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Οι ειδικότητες

Αναλυτικά στην προκήρυξη 2ΕΑ/2022 οι θέσεις των μελών ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) αφορούν τις εξής ειδικότητες:

  • ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
  • ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
  • ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  • ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  • ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  • ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α)Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β)στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ)στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

Η Προκήρυξη 1ΕΑ/2022 για μέλη ΕΒΠ

Eκδόθηκε επίσης από το ΑΣΕΠ και η τέταρτη προκήρυξη για τις προσλήψεις ειδικής αγωγής στα σχολεία όλης της χώρας. Ο λόγος για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022 που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η προκήρυξη 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά την πρόσκληση εκπαιδευτικών που κατέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Στην προκήρυξη 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για την δημιουργία πινάκων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν τα εξής πτυχία:

  • Πτυχίο – δίπλωμα ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο – δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών.
  • Πτυχίο – δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Για τους κατόχους Πτυχίου – Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου – Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.

Προσοχή στο παράβολο

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για την καταβολή του αντιτίμου του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα αποδοχής των αιτήσεων συμμετοχής, όπως είχαν προκύψει στις προηγούμενες σχετικές διαδικασίες.

Πώς θα εκδώσετε το ηλεκτρονικό παράβολο

Για να είναι έγκυρη η αίτηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο ΑΣΕΠ θα πρέπει οι ίδιοι να πληρώσουν και να υποβάλλουν παράβολο ύψους 3 ευρώ.

Αν το παράβολο δεν συμπληρωθεί ή δεν εξοφληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.