Ανοιξαν οι αιτησεις για 29 θεσεις μονιμων στους ΟΤΑ της Ροδοπης

Προθεσμία μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου «άνοιξαν» οι αιτήσεις για την 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ που προβλέπει, μεταξύ άλλων, 29 θέσεις μόνιμων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της Ροδόπης.

Οι θέσεις στη Ροδόπη 

Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής:

Δήμος Αρριανών 

 • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 θέση 
 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1 θέση 
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 1 θέση 
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση 

Δήμος Ιάσμου 

 • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 θέση 
 • ΠΕ Κτηνιάτρων 1 θέση 
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 1 θέση 
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 θέση 
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση 

Δήμος Μαρωνείας-Σαπών 

 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 θέση 
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση 
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 θέση 

Δήμος Κομοτηνής 

 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 θέση 
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 2 θέσεις
 • ΤΕ Πληροφορικής, 1 θέση 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

 • ΠΕ Μηχανικών -Τοπογράφων Μηχανικών, 2 θέσεις 
 • ΠΕ Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, 1 θέση 
 • ΠΕ Γεωτεχνικών-Γεωπόνων, 2 θέσεις 
 • ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων, 2 θέσεις 
 • ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 θέση 
 • ΠΕ Μηχανικών-Μηχανολόγος, 1 θέση 
 • ΠΕ Μηχανικών-Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση 
 • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας-Επόπτης Υγείας, 1 θέση 
 • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας-Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση 
 • ΤΕ Μηχανικών-Μηχανολόγος, 1 θέση 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Info 

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF5_2sHZytA1Y08knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuTSNoTXFADIIWO6J2IHcrq2rezYZ1tDaxitcuaUt2O5E

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.