Ανοιγμα του προσοντολογιου

Τις περιζήτητες διοικητικές θέσεις του Δημόσιου Τομέα θα μπορούν σύντομα να διεκδικούν οι απόφοιτοι εβδομήντα και πλέον πανεπιστημιακών τμημάτων, που σήμερα αποκλείονται. Μεταξύ αυτών και σι πολυπληθείς ομάδες των φιλολόγων, δασκάλων, νηπιαγωγών, θεολόγων και γυμναστών. Τη νέα και ελκυστική επαγγελματική προοπτική για δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) χιλιάδες κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών προβλέπει σχέδιο Προεδρικού διατάγματος για την αναμόρφωση του Προσοντολογίου, που βρίσκεται για έγκριση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Αμέσως μετά την έκδοση του π.δ. από το Εθνικό Τυπογραφείο οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών (περιγράφονται στον πίνακα) θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες επιλογής με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν. 2190194), μέσω της οποίας καλύπτεται η πλειονότητα των διοικητικών θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κανονικά θα μπορούν, βέβαια, να διεκδικούν και τις ελάχιστες διοικητικές θέσεις που καλύπτονται μέσω γραπτών διαγωνισμών, καθώς κάτι τέτοιο προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία.

Τάση απελευθέρωσης

Το μεγάλης έκτασης «άνοιγμα» του Προσοντολογίου σε νέες κατηγορίες πτυχιούχων, είναι ενδεικτικό της επιχειρούμενης τον τελευταίο καιρό απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας του δημόσιου τομέα και έρχεται ως συνέχεια δύο σημαντικών καινοτομιών: της κατάργησης του ανώτατου ορίου ηλικίας για πρόσληψη και της άρσης του υποχρεωτικού χαρακτήρα της γνώσης ξένης γλώσσας για τους υποψήφιούς των θέσεων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των υποψηφίων που δηλώνουν συμμετοχή στις διαδικασίες πρόσληψης και παράλληλα τον ανταγωνισμό για την κατάληψη της πολυπόθητης θέσης. Το σχέδιο π.δ. είχαν παρουσιάσει στο σύνολό του «ΤΑ ΝΕΑ», πριν από μερικούς μήνες.

Ποιοι απόφοιτοι τμημάτων θα καλύπτουν τις διοικητικές θέσεις ΠΕ

– Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

– Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

– Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

– Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

– Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

– Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

– Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

– Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) Αθήνας

– Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) Αθήνας

– Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

– Θεολογίας Αθήνας

– Θεολογίας Θεσσαλονίκης

– Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

– Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης

– Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Αθήνας

– Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Ιωαννίνων

– Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

– Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

– Φιλοσοφίας Πάτρας

– Φιλολογίας Ιωαννίνων

– Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)

– Φιλολογίας Αθήνας

– Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

– Φιλολογίας Πάτρας

– Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

– Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης

– Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων

– Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας

– Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)

– Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)

– Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

– Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα)

– Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

– Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)

– Νομικής Αθήνας

– Νομικής Θεσσαλονίκης

– Θεατρικών Σπουδών Πάτρας

– Θεατρικών Σπουδών Αθήνας

– Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)

– Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

– Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος)

– Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα)

– Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά

– Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο)

– Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας

– Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

– Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου

– Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος)

– Κοινωνιολογίας Παντείου

– Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)

– Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

– Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου

– Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

– Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή)

– Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνας Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου

– Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης

– Βαλκανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης (Φλώρινα)

– Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

– Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας

– Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Αθήνας (Πρόγραμμα Ψυχολογία) Αθήνας

– Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)

– Ψυχολογίας Παντείου

– Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης

– Θεάτρου Θεσσαλονίκης

– Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας Ιονίου – Ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας (Κέρκυρα)

– Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου – Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού –

– Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

– Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα)

– Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσ/νίκης (Σέρρες)

– Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας

– Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)

– Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

– Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)

– Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας

– Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

– Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας

– Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

– Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου (Ρόδος)

– Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (Φλώρινα)

– Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

– Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

– Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξ/πολη)

– Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)

– Τμήμα Επιστημών-της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος)

– Προσχαλικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

– Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων

– Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Πάτρας

– Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης (Φλώρινα)

– Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα)

– Μουσικών Σπουδών Αθήνας

– Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης

– Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

– Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας

– Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

– Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

– Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης)

– Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικού Παν. Αθήνας

– Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή)

– Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

– Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

– Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

– Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά

– Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος)

– Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

– Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας

– Οικονομικών Επιστημών Πάτρας

– Οικονομικών Επιστημών Αθήνας

– Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης

– Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης)

– Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

– Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων

– Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος)

– Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη)

– Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου

– Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

– Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Παν. Αθήνας

– Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά

– Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

– Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

– Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας

– Οργάνωσης & Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

– Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη)

– Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου (Αθήνα)

– Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά

– Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικού Παν. Αθήνας

– Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα)

– Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

– Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

– Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

– Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης (Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής)

– Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.