Αλεξανδρουπολη: Οχτω προσληψεις στο Κεντρο Ημερας για την Υποστηριξη Πασχοντων απο Ανοια

Με συμβάσεις διάρκειας 12 μηνών

Στην πρόσληψη 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προβεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μέσω ΑΣΕΠ για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για την Υποστήριξη Πασχόντων από Άνοια στην Αλεξανδρούπολη. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 12 μηνών.  

Οι ειδικότητες 

Αναλυτικά, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

  • 1 θέση ΠΕ Νευρολόγων 
  • 2 θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων  
  • 1 θέση ΤΕ Εργοθεραπευτών 
  • 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτών 
  • 1 θέση ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 
  • 1 ΔΕ Διοικητικών 
  • 1 ΔΕ Νοσηλευτών 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: 

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Τσαταλμπασίδου (τηλ. επικ.: 25513 53438). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 

  • Στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ 
  • Στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
  • Στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Info

Η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.