8μηνες προσληψεις στον ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνης

Προθεσμία αιτήσεων μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου

Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 184/2020  Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκηςκαι συγκεκριμένα στην Περιοχή Κομοτηνής. Η κατανομή των θέσεων είναι η εξής: 3 Υπάλληλοι Γραφείου ΔΕ και 4 Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικοί Γραμματείς) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Σισμάνογλου 69Α, Τ.Κ. 69133 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. Τσουρπούδη Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 25310 – 74004), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης), κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Info

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σταματία Τσουρπούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2531074004)

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://www.deddie.gr/el/deddie/apasxolisi/theseis-ergasias/proslipsi-ektaktou-proswpikou/

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.