8 θεσεις ωρομισθιων εκπαιδευτικων στο ΙΕΚ του Υπουργειου Τουρισμου στην Αλεξανδρουπολη

Προκήρυξη για την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 98 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του εξέδωσε το Υπουργείο Τουρισμού. Σύμφωνα με την προκήρυξη 8 θέσεις προβλέπονται για το ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης με την εξής κατανομή:

Μία θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μία θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Μία θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
Μία θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Τρεις θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) 

Τα δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
1.Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» που βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού
Να σημειωθεί ότι αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραίτητα να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων. Η ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 
Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει εκκινήσει ακόμη. Αναμένεται η ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού.
 
Info
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr, καθώς και στο Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης Ξενοδοχείο «ΘΑΛΑΣΣΑ», 2o χλμ. Λεωφ. Αλεξ/πολης-Μάκρης, 68131 Αλεξανδρούπολη Έβρου 25510 25288

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.