3 θεσεις ΥΕ Καθαριοτητας στην Κομοτηνη απο το Κεντρο Κοινωνικης Προνοιας ΑΜΘ

Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ανακοίνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όλες οι θέσεις είναι ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες.
 
Η κατανομή των θέσεων ανά παράρτημα έχει ως εξής:
 

Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμας 8
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας 2
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής 3
Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης 1

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού υπόψιν κου Μάτσικα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2510241913)».
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τις 3 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 12 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη Πολίτες àΈντυπα – Διαδικασίες àΔιαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου  ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  àΑνεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ απ’ όπου θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες àΈντυπα – Διαδικασίες àΔιαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου  ΣΟΧ. 
 
Info
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.