3 θεσεις στο Κεντρο Κοινωνικης Προνοιας ΠΑΜΘ

Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 3 θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξέδωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ.
 
Οι θέσεις συγκεκριμένα αφορούν:
 

Ειδικότητα Παράρτημα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων Παράρτημα Ατόμων με αναπηρία Ξάνθης 12 μήνες 2
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας 12 μήνες 1
 

Τα δικαιολογητικά
 
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
1. Αίτηση υποψηφιότητας η οποία θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. www.kkppamth.gr
2. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ ή απλά άνεργος.
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου και υποχρεωτικά με βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα που ήταν ασφαλισμένος). Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο αποδεικνύεται με Βεβαίωση του Φορέα στον οποίο απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος.
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας
5. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα στην οποία να αναγράφεται:
 -ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
‐ ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
‐ ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
8. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό). 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην ίδια διεύθυνση. Υπεύθυνος Επικοινωνίας Μάτσικας Νικόλαος 2510241913 και 2510241990.
 
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε χθες Πέμπτη 12 Οκτωβρίου και εκπνέει τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου.
 
Info
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και να δουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: www.kkppamth.gr

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.