3 προσληψεις βρεφονηπιοκομων στον ΒΝΣ ΟΑΕΔ Κομοτηνης

Για διάστημα ενός χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-07-2022, συνολικά 121 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του εξέδωσε ο ΟΑΕΔ.

Οι προσλήψεις αφορούν και τον βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ στην Κομοτηνής. Συγκεκριμένα αναζητούνται 3 άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας όχι πέρα της 31 Ιουλίου 2022.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) στον ΟΑΕΔ αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης www.gov.gr.

Μετά την υποβολή της αίτησης παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση της ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα οριστεί με ανακοίνωση του Διοικητή του ΟΑΕΔ

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.