3 προσληψεις για τις αναγκες καθαριοτητας του Παραρτηματος Αποθεραπειας και Αποκαταστασης Παιδιων με Αναπηρια Κομοτηνης

Σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία των αιτήσεων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των υπηρεσιών του.
 
Οι θέσεις κατανέμονται ανά υπηρεσία ως εξής:
Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμα:7
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας:1
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας:2
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία (πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων) Κομοτηνής: 3
Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης:1
 
Η προθεσμία υποβολής λήγει σήμερα Πέμπτη, 22 Αυγούστου και ώρα 15.00.
 
Η συμβάσεις εργασίας θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους (όχι πριν τις 12 Σεπτεμβρίου 2019) και έως 18 μήνες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού υπόψιν κου Μάτσικα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2510241913). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα-Διαδικασίες Διαγωνισμός Φορέων  Ορ.Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) απ’ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα-Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 
Info
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.