2 θεσεις εργασιας με 8μηνα στο Δημο Καβαλας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών εξέδωσε ο Δήμος Καβάλας.
 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα θέσεις:

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΠΕ Διοικητικού 1
ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων 1

 

Προσόντα

Για την κάλυψη της θέσης ΠΕ Διοικητικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα
 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού   Πανεπιστημίου   (Ε.Α.Π.)     και   των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας .
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για την κάλυψη της θέσης ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα   πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας
4. Γνώση χειρισμού   Η/Υ στα αντικείμενα: στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Ομονοίας 117, Τ.Κ. 65403, Καβάλα και ειδικότερα στη Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης, Γραφείο Προσωπικού, αρμόδια κ. Ελευθεριάδου Αμαλία, τηλ. 2510-831388, εσωτ. 5. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την Ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.kavalagreece.gr/category/prokirikseis/) όπου θα δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσουν την Ανακοίνωση, το Έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και τα Παραρτήματα της Ανακοίνωσης.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.