140 θεσεις εργασιας απο την ΕΒΖ

στο εργοστάσιο της Ορεστιάδας

140 νέες θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 15 ημερών, ανακοίνωσε το Εργοστάσιο Ορεστιάδας Ε.Β.Ζ., που θα επαναλειτουργήσει φέτος από μέσα Οκτωβρίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.
 
Οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά ειδικότητα είναι οι εξής:
 

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΠΕ Γεωπόνων/ΤΕ Γεωπόνων 4
ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής 2
ΔΕ Γραμματείς 4
ΔΕ Οδηγός Φορτηγού αυτοκινήτου 3
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος έργου – περονοφόρου οχήματος (κλαρκ) και φορτωτή 3
ΔΕ Χειριστής Γεωργικού ελκυστήρα στην εκφόρτωση φυλλοχωμάτων 2
ΔΕ Βοηθούς χημείου-αναλυτής-δειγματολήπτης 29
ΥΕ Βοηθός Λειτουργίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για παραλαβή, διαχωρισμό και εναπόθεση-στοιβασία ζαχαρότευτλων 25
ΥΕ Βοηθός Λειτουργίας Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για παραγωγή ζάχαρης 67

 
Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας μέχρι τις 7/10/2015, από 8.00 – 14.00 καθημερινά. Επίσης θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή και σε αυτή την περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη για την εμπρόθεσμη κατάθεση η ημερομηνία του Ταχυδρομείου
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα προσωπικού υπόψιν κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας: 25520.41828). 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.