13 γυμναστες ψαχνει η ΔΚΕΠΠΑΚ

Για το πρόγραμμα άθληση για όλους

Προκήρυξη (φιλοξενείται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας μας στη σελίδα 10) εξέδωσε χθες η ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής για την πρόσληψη 13 πτυχιούχων φυσικής αγωγής ως ωρομίσθιων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» που θα υλοποιήσει και φέτος η επιχείρηση του δήμου Κομοτηνής. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής.
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα προγράμματα του «Άθληση για όλους»

Σε περίπτωση επιλογής τους οι προσληφθέντες θα κληθούν να υλοποιήσουν προγράμματα:
 
Α) Γενικά προγράμματα
1. Άσκηση στην παιδική ηλικία για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
2. Άσκηση Ενηλίκων
3. Άθληση και Γυναίκα
4.Άσκηση στην Τρίτη ηλικία
 
Β) Ειδικά προγράμματα
1. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ( ΑΜΕΑ )
 
Γ) Αθλοχώροι γειτονιάς

Info
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. Γ.Μαρασλή 4 (δίπλα στο Δημοτικό κολυμβητήριο Κομοτηνής)τηλ. 25310 36783 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.