117 γεωπονους και κτηνιατρους θα προσλαβει ο ΕΛΓΑ για 8 μηνες

Αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 2 Μαρτίου

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 117 ατόμων θα προβεί ο ΕΛΓΑ για την κάλυψη αναγκών των περιφερειακών υποκαταστημάτων του ανά την χώρα.

Η κατανομή των θέσεων γίνεται ανάμεσα σε δύο ειδικότητες ως εξής: 108 θέσεις ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων και 9 θέσεις ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών.

Ανάμεσα στα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ που θα απασχοληθούν όσοι επιλεγούν είναι και το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Αλεξανδρούπολη με γεωγραφική δικαιοδοσία τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης και το Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Καβάλας με γεωγραφική δικαιοδοσία τις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Δράμας.

Να σημειωθεί ότι οι προσλήψεις για την πλήρωση των θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από φυσικά αίτια (καιρικά φαινόμενα, ασθένειες, παθήσεις ζωϊκού κεφαλαίου) και δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων τοπικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (μετά από τηλεφωνικό ραντεβού)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛ.Γ.Α. – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 – Τ.Κ. 11510 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας. Μ. Ματαράγκα (ΣΟΧ2/2023) (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490497, 506)».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει μετά την παρέλευση της Πέμπτης 2 Μαρτίου.

Info

Η ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.elga.gr/diagonismoi/proslipseis/ektakto-prosopiko/977-anakoinosi-tis-yp-arithm-sox2-2023-gia-ti-proslipsi-prosopikoy-me-synapsi-symvasis-ergasias-orismenou-xronou-pe-geoponon-pe-ktiniatron

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.