Υπουργεια εναντιον Υπουργειων

Ένας νόμος, ο 186/92, άρθρο 11, παρ. 2, του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, ο οποίος ορίζει ότι ο αγρότης έχει την υποχρέωση κατά τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων από το χώρο παραγωγής, προς το χώρο πώλησης να τα συνοδεύει με δελτίο αποστολής, ήταν η αφορμή να προκληθεί μια ρήξη στις σχέσεις της ΕΑΣ Ροδόπης με το ΣΔΟΕ ΑΜ-Θ. Συγκεκριμένα, στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα αγιασμού στα εκκοκκιστήρια της ΕΑΣ, υπάλληλοι του ΣΔΟΕ διενήργησαν ελέγχους κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2001 που κάνει λόγο για ελέγχους στα εκκοκκιστήρια και στους χώρους διακίνησης του βαμβακιού.

Ο ΠτΘ, επιχειρώντας να καταγράψει τις απόψεις και του ΣΔΟΕ, επικοινώνησε με τον Προϊστάμενο σε ΑΜ-Θ, κ. Κωνσταντίνο Σαραντάκο, ο οποίος ανατρέχει στην ισχύουσα νομοθεσία (απ’ το 92), στη διευκρινιστική διαταγή του ’97 και στην πρόσφατη ΚΥΕ, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων και απόρρητων ελέγχων. Το θέμα είχε γρήγορες εξελίξεις απ’ την πλευρά της ΕΑΣ.

Ο πρόεδρός της κ. Δαμιανός Μαρουφίδης μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς, κ.κ. Αργύρη και Φωτιάδη έλαβε διαβεβαίωση ότι το μέτρο θα καταργηθεί.

Το ΣΔΟΕ, χωρίς να έχει αυτήν την πρόσφατη ενημέρωση θα συνεχίσει να διενεργεί ελέγχους στα εκκοκκιστήρια, μέχρι νεωτέρας διαταγής, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι (αγρότες, συνεταιριστές, εκκοκκιστές και ΣΔΟΕ) θ’ αναμένουν την επίσημη κατάργηση του επίμαχου άρθρου απ’ τη διάταξη.

Κ. Σαραντάκος: «Μια υποχρέωση του αγρότη εδώ και μια δεκαετία δεν εφαρμόζεται»

ΠτΘ: Στις 26 Σεπτεμβρίου έγινε έλεγχος από το ΣΔΟΕ σε εκκοκκιστήρια της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έγιναν τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι έλεγχοι;

Κ.Σ.:
Ο έλεγχος που έγινε από το ΣΔΟΕ στα εκκοκκιστήρια έγινε για πρώτη φορά. Η Πολιτεία σε εκτέλεση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1051 και 1591 του 2001 εξέδωσε Κοινή Υπουργική Απόφαση, την υπ’ αριθ. 55645/23.9.2001 των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεωργίας, Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και ελήφθησαν ορισμένα μέτρα για τη χορήγηση της Κοινοτικής ενίσχυσης στην παραγωγή βάμβακος.

Ανατέθηκε στο ΣΔΟΕ να ελέγξει το σύσπορο κι εκκοκκισμένο βαμβάκι στα εκκοκκιστήρια ή στα αναγνωρισμένα κέντρα αγοράς, τα λεγόμενα ΑΚΚΑ, τα οποία πρέπει είναι εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια λειτουργίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Οργανισμός που υφίσταται και στην Κομοτηνή. Μαζί με τη διαταγή υπήρχε μια κατάσταση όλων των εκκοκκιστηρίων της χώρας, συνεταιριστικών και μη, 85 συνολικά. Στην περιοχή ΑΜ-Θ είναι 12 εκκοκκιστήρια, δύο σε κάθε νομό πλην της Ροδόπης, όπου υπάρχουν τέσσερα.

Η ΚΥΕ εξεδόθη στις 24 Σεπτεμβρίου, το έγγραφο την ίδια ημέρα εξεδόθη από την σχετική υπηρεσία του ΣΔΟΕ και το μεσημέρι της επομένης ήρθε με fax στη δική μας υπηρεσία. Εκεί δίνονται σαφείς οδηγίες για τον έλεγχο που θα διενεργήσουμε, ο οποίος είχε σαν έναρξη την 26η Σεπτεμβρίου και λήξη την 31η Ιανουαρίου του 2002.

Ο έλεγχος αφορά στα εκκοκκιστήρια αλλά και στη διακίνηση του βαμβακιού, επομένως το βαμβάκι που διακινείται από το χώρο παραγωγής ή συγκέντρωσης μέχρι το εκκοκκιστήριο.

ΠτΘ: Σε ποιους άλλους νομούς έγιναν έλεγχοι στις 26 Σεπτεμβρίου;

Κ.Σ.:
Έγιναν έλεγχοι στη Δράμα, στο Σουφλί, στην Ορεστιάδα και στη Ροδόπη, από τέσσερα συνεργεία. Στις 27 Σεπτεμβρίου πήγαμε στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στη Ροδόπη και στη Δράμα. Αντί να κωλυσιεργήσουμε φροντίσαμε να εξαντλήσουμε τους ελέγχους μέσα σε 2-3 ημέρες για να μην υπάρχει διαμαρτυρία από τους πρώτους ελεγχθέντες.

Στον Έβρο βρήκαμε κλειστά τα δύο εκκοκκιστήρια, διότι η παραγωγή είναι πιο όψιμη και δεν είχαν αρχίσει να παραλαμβάνουν. Είναι αξιοσημείωτο το ότι η Πολιτεία ανέθεσε στο ΣΔΟΕ τον έλεγχο του σύσπορου κι εκκοκκισμένου βαμβακιού. Αναγκάστηκε σε εκτέλεση δύο Κοινοτικών Κανονισμών να εκδώσει την ΚΥΕ και να δώσει οδηγίες στο ΣΔΟΕ.

Είναι πρωτοφανές το ότι επί μια δεκαετία ένας νόμος που έκανε λόγο για το δελτίο αποστολής δεν εφαρμόστηκε, ήταν ανενεργός, είχε αδρανήσει.

Ως ΣΔΟΕ ασχοληθήκαμε γρήγορα και σωστά με το θέμα και δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος να μας κατηγορήσει γι’ αυτό. Εάν επί τόσα χρόνια οι άλλες υπηρεσίες δεν έκαναν τον έλεγχο που όφειλαν να κάνουν δεν μπορώ να το εξηγήσω.

ΠτΘ: Πλην της ΕΑΣ Ροδόπης που αντέδρασε, σημειώθηκε αντίδραση σε άλλα εκκοκκιστήρια;

Κ.Σ.:
Υπήρχαν πολλά εκκοκκιστήρια. Η αντίδραση προήλθε μόνο από την ΕΑΣ. Στα υπόλοιπα δεν διαπιστώθηκαν τέτοιες αντιδράσεις. Δεν μου τηλεφώνησε κανείς, αλλά και από τους συναδέλφους που διενήργησαν τον έλεγχο κανείς δεν μου μετέφερε παράπονα.

Από την κατάσταση που μας απεστάλη με τα 85 εκκοκκιστήρια, στη Ροδόπη υπήρχαν τέσσερα και τα ελέγξαμε με μια σειρά. Πριν από την ΕΑΣ Ροδόπης πήγαμε στο πιο κοντινό μας που είναι τα ΘΡΑΚΙΚΑ. Τον έλεγχο που έγινε στην ΕΑΣ προηγήθηκε επομένως έλεγχος στα ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ.

Όταν πήγαμε στην ΕΑΣ, ο έλεγχος συνέπεσε με τον αγιασμό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε έλεγχο στο εκκοκκιστήριο και περιοριστήκαμε έξω από το εκκοκκιστήριο για να μην δυσχεραίνουμε τον αγιασμό και την έναρξη λειτουργίας.

Εξεπλάγημεν όταν είδαμε ότι μια υποχρέωση του αγρότη εδώ και μια δεκαετία (από 1.8.1991) δεν εφαρμόζεται. Ο αγρότης, σύμφωνα με το νόμο 186/92, άρθρο 11, παρ. 2, του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, έχει υποχρέωση κατά τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων από το χώρο παραγωγής ή συγκέντρωσης προς το χώρο πώλησης να τα συνοδεύει με δελτίο αποστολής, το οποίο έχει έναν εκδότη και έναν λήπτη. Εκδότης είναι ο αγρότης και λήπτης το εκκοκκιστήριο. Ο αγρότης μέσα στην ταλαιπωρία της δουλειάς του ενδεχομένως να το αγνοούσε.

Τα εκκοκκιστήρια με οργανωμένα φορολογικά γραφεία και υπαλλήλους δεν ήξεραν ότι έπρεπε και να ζητήσουν δελτίο αποστολής; Εάν ο αγρότης δεν είχε μπορούσαν να παραλάβουν το βαμβάκι αλλά να του επισημάνουν με επαναλήψεις αυτήν την υποχρέωση και να φροντίσουν να ευαισθητοποιήσουν τον αγρότη προκειμένου να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και να εκδίδει ένα δελτίο αποστολής.

Ο αγρότης δεν το έπραξε, δεν τον βοήθησαν οι Οργανώσεις του ή τα εκκοκκιστήρια. Το υπουργείο κατά καιρούς υπενθύμιζε αυτήν την υποχρέωση με ορισμένες εγκυκλίους. Τελευταία εγκύκλιος είναι αυτή του ΄97, η οποία είναι μια επαναληπτική, διευκρινιστική διαταγή των υποχρεώσεων αυτών, οι οποίες παρουσίαζαν πρόβλημα στην εφαρμογή τους.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος που φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Οικονομικών, κ. Δρυ, καταλήγει: «Μετά τις ανωτέρω διευκρινίσεις παρακαλούνται οι συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη τους και να συστήσουν την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, προκειμένου να προστατευθούν τα μέλη αγρότες από την επιβολή κυρώσεων. Παράλληλα, εφιστάται η προσοχή των φοροελεγκτικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., ΣΔΟΕ) να ελέγχουν επισταμένως από 18.8.1997 την έκδοση δελτίων αποστολής για τις διακινούμενες ποσότητες αγροτικών προϊόντων».

Η συγκεκριμένη επαναληπτική εγκύκλιος στον πίνακα διανομής, στους «αποδέκτες για ενέργεια» μεταξύ άλλων αναφέρει: «Νομάρχες και έπαρχοι όλης της χώρας, Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Εμπορικά, Βιομηχανικά, Επαγγελματικά, Βιοτεχνικά Επιμελητήρια όλης της Χώρας».


Το ΣΔΟΕ λοιπόν έλαβε μια διαταγή στις 25 Σεπτεμβρίου, με υποχρέωση να την εφαρμόσει την επόμενη μέρα το πρωί. Το ΣΔΟΕ θεωρούσε ότι αυτό ήταν γνωστό, κι αν όχι τόσο στους αγρότες, σίγουρα στα εκκοκκιστήρια που είναι μεγάλες εταιρείες με οργανωμένα λογιστήρια.

Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, άρα διώκει το οικονομικό έγκλημα κατά των πόρων του κράτους και της κοινής αγοράς. Προς όφελος του κοινωνικού συνόλου διώκει το οικονομικό έγκλημα και για να γίνει αυτό ερευνά, διενεργεί ελέγχους. Όταν γίνονται παρόμοιοι έλεγχοι δεν μπορεί να γίνονται φανερά. Οι εντολές είναι απόρρητες. Διαρροή απορρήτου εγγράφου ενέχει ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες.

Ως προϊστάμενος του ΣΔΟΕ ΑΜ-Θ υπέγραψα τις εντολές, τα έγγραφα δόθηκαν στους συναδέλφους κι αυτοί διενήργησαν τον έλεγχο.

ΠτΘ: Ποια ήταν η σημαντικότερη παράβαση που εντοπίστηκε από τους μέχρι τώρα ελέγχους;

Κ.Σ.:
Βρήκαμε μια πολύ μεγάλη παράβαση – η Κεντρική Υπηρεσία θα αποφασίσει αν θα τη δημοσιεύσει – σε ένα εκκοκκιστήριο. Τα εκκοκκιστήρια είναι εντός ελέγχου, γιατί ασχολούνται με ένα είδος, το οποίο τυγχάνει και κοινοτικής επιδότησης και η προσοχή χρειάζεται να είναι τεταμένη.

ΠτΘ: Μετά τον εντοπισμό της παράβασης ποια πορεία ακολουθείται για την επιβολή του προστίμου;

Κ.Σ.:
Όταν διαπιστωθεί μια παράβαση γίνεται υπηρεσιακό σημείωμα ελέγχου (ΥΣΕ). Στο ΥΣΕ διαπιστώθηκε μια παράβαση, όπου ένα τρακτέρ κουβαλούσε μια πλατφόρμα με 500 κιλά επί 200 δρχ. το κιλό. Αυτό σημαίνει ότι το κατά προσέγγιση ποσό των 200 δρχ. ορίστηκε για να υπάρχει μια δραχμική αξία της παράβασης, διότι βάση του ύψους της αξίας της παράβασης η Εφορεία επιβάλλει πρόστιμο.

Το ΣΔΟΕ δεν επιβάλλει ποτέ πρόστιμο, απλά συντάσσει το ΥΣΕ, η αντίστοιχη έκθεση πηγαίνει στην Εφορεία, η οποία εκδίδει την κανονιστική πράξη, οπότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει δύο πράγματα: να συμβιβαστεί και να πέσει σε ένα αντικειμενικό μειωμένο πρόστιμο ή να αμφισβητήσει την παράβαση και να πάει στο δικαστήριο.

ΠτΘ: κ. Σαραντάκο, μετά από το άσχημο κλίμα που δημιουργήθηκε με την ΕΑΣ πληροφορηθήκατε εάν έγιναν κινήσεις για να παραγραφούν τα πρόστιμα;

Κ.Σ.:
Εκείνο που μπορώ να ξέρω είναι ότι δεν υφίσταται παραγραφή, γιατί σε παρόμοια περίπτωση είναι υπόλογος και υπεύθυνος ο υπάλληλος. Ο κάθε υπάλληλος στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών που ασχολούνται με την είσπραξη χρημάτων πρέπει να εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες για να μην παραγραφεί.

Εκείνο που θα πρέπει να κάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εφόσον αυτός ο νόμος με το δελτίο αποστολής που βάζει δημιουργεί προβλήματα τα οποία πιθανώς δεν στοχεύουν στη σωστή διακίνηση βαμβακιού είναι να απευθυνθούν με προτάσεις και να ζητήσουν από την αρμόδια πολιτική ηγεσία τροποποίηση ή συμπλήρωση.

Από την εμπειρία μου, πιστεύω ότι είναι τόσο απλό το δελτίο αποστολής, το οποίο δεν νομίζω να δημιουργεί προβλήματα στον αγρότη προκειμένου να το εκδώσει.

Μαρία Αμπατζή

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.