Το σχεδιο δρασης της κυβερνησης μεχρι το 2004

Στη δημοσιότητα δόθηκε τη Δευτέρα το κείμενο του προγράμματος των κυβερνητικών δράσεων μέχρι το 2004, όπως το περιέγραψε ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 66η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα έχει κατά υπουργείο ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

•Δημιουργία 1.000 γραφείων ή κέντρων εξυπηρέτησης για τους πολίτες σε όλους τους δήμους, τις νομαρχίες και τις περιφέρειες.

•Απλούστευση 800 διοικητικών διαδικασιών με κατάργηση 600 από τα 1.400. δικαιολογητικά, τοποθέτηση 800 εντύπων που χρειάζεται ο πολίτης στην ιστοσελίδα του υπουργείου, αντικατάσταση πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις κ.ά.

• Διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακό δίκτυο (ΣΥΖΕΥΞΙΣ).

• Δημιουργία σώματος πολιτών που κατά τακτά διαστήματα θα ερωτάται και θα εκφράζει την άποψη των πολιτών για τις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες και τις πολιτικές που εφαρμόζονται (πάνελ πολιτών).

•Επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου «1502» για την έκδοση πιστοποιητικών σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες. Προσθήκη νέων πιστοποιητικών.

• Απογευματινή βάρδια σε υπηρεσίες αιχμής. Επέκταση και σε άλλες υπηρεσίες στο Λεκανοπέδιο Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

•Καθιέρωση Υποχρεωτικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

•Ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ενίσχυση των διοικητικών δομών, της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πόρων στον Α’ και Β’ βαθμό, του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην προώθηση πολιτικών υπαίθρου, απασχόλησης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

•Θεσμοθέτηση της Χάρτας της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως κειμένου Αρχών και Δεσμεύσεων για την Αυτοδιοίκηση του 21ου αιώνα.

•Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση, με καθιέρωση στόχων και δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας, εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων, καθιέρωση νέου μισθολογίου και σύνδεσή του με την αποδοτικότητα, την αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και την ίδρυση Σχολής για τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχωση των νέων υπηρεσιών και συμπολιτειών με επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό, αλλαγή του τρόπου επιλογής των γενικών διευθυντών, ώστε να επιλέγονται από το σύνολο του Δημόσιου Τομέα και να λειτουργούν ως manager.

•Ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση με αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ίδρυση περιφερειακών παραρτημάτων, ενίσχυση του Σώματος με εξειδικευμένο προσωπικό, αρμοδιότητα στο Σώμα για την επιβολή κυρώσεων, εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους ΟΤΑ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

•Ιδιωτικοποιήσεις-μετοχοποιήσεις, ΕΤΒΑ, ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Ολυμπιακής, ΕΛΠΕ, καζίνου Πάρνηθας, διαχείρισης των Μαρίνων Αττικής, ΟΠΑΠ, Αγροτική Τράπεζα, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Ελληνικά Χρηματιστήρια, ΔΕΠΑ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, κεντρικές αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Αλυκές.

•Νέοι διοικητικοί μηχανισμοί υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ: πλήρης ενεργοποίηση.

•Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων: έναρξη υλοποίησης.

•Εισαγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και σταδιακή απόσυρση της δραχμής.

•Φορολογική μεταρρύθμιση.

•Μεταρρύθμιση του συστήματος δημόσιων δαπανών.

•Αναθεώρηση του συστήματος εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

•Εισαγωγή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ελληνική οικονομία.

•Επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

• Πραγματική σύγκλιση, δηλαδή εισόδημα στο 80% του μέσου επιπέδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

•Έναρξη λειτουργίας εργοστασίου ΔΕΗ στην Κομοτηνή, νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων, εργοστάσιο πολυπροπυλενίου ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια), μεγάλα ιδιωτικά ηλεκτρικά εργοστάσια, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας.

•Απελευθέρωση αγορών με άρση του χαρακτηρισμού «κορεσμού», για τη δημιουργία ή την επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων Α και ΑΑ τάξης στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, χορήγηση νέων αδειών ιδιωτικής παραγωγής ηλεκτρισμού, απελευθέρωση αγοράς καυσίμων και φυσικού αερίου.

•Διεθνείς διαγωνισμοί προσέλκυσης επενδυτών για το Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, το Θεματικό Πάρκο Αττικής, τις μαρίνες, τις Ειδικές Τουριστικές Περιοχές, τις ιαματικές πηγές, τις ήπιες μορφές ενέργειας, το καζίνο Αθηνών, τη διανομή φυσικού αερίου κ.ά.

•Δικτύωση και εκπαίδευση 50.000 επιχειρήσεων με προσωπικό κάτω από δέκα άτομα. Το πρόγραμμα, μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή, είναι ύψους 40 δισ. δρχ.

•Τροφοδότηση των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων με φυσικό αέριο σε όλους τους νομούς της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας, της Εύβοιας, της Αττικής, της Μαγνησίας, της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης.

•Σύσταση Φορέα Εγγυοδοσίας, ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, μέσω μηχανισμού επιμερισμού του πιστωτικού κινδύνου με το τραπεζικό σύστημα.

•Αποτίμηση-αξιολόγηση της αναπτυξιακής πολιτικής 2000-2003, ιδιαίτερα για την επίτευξη στόχων όπως η ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογική προσαρμογή, η απασχόληση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

•Εγνατία: θα βρίσκονται σε κυκλοφορία κατ’ ελάχιστο 570χλμ. του άξονα, κατά μέγιστο 610χλμ. Στα υπόλοιπα 70χλμ. θα λειτουργούν παρακαμπτήριοι, ώστε ο άξονας να λειτουργεί ως ενιαίος.

• Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και οδικές προσβάσεις: ολοκλήρωση.

•ΠΑΘΕ: θα βρίσκονται σε κυκλοφορία όλα τα τμήματα που κατασκευάζονται ως δημόσια έργα, συνολικά 520χλμ. Τα υπολειπόμενα 190 περίπου χλμ. θα βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με ιδιωτική συγχρηματοδότηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.