Το Δεκεμβρη η τελικη εκθεση των αξιολογητων του Β΄ Κ.Π.Σ.

«Την ουσιαστική βελτίωση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής γεωργίας στη δεκαετία που πέρασε» επεσήμανε ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης, σχολιάζοντας τα γενικά συμπεράσματα από την απογραφή της Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 1999/2000 σε σχέση με τα δεδομένα του 1991.

Στην ίδια εξάλλου κατεύθυνση κινούνται και τα προσωρινά δεδομένα των αξιολογητών του Β΄ Κ.Π.Σ., των οποίων η τελική έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά το τέλος των δεδομένων στις 31.12.-2001.

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας θα μπορούσαν να εστιασθούν:

1.Αύξηση του μέσου μεγέθους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ενώ ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 5,5% η χρησιμοποιούμενη γη αυξήθηκε κατά 0,6%, το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε από 41,8 σε 44,3 στρ. (+6,0%) ενώ το μέσο ζωϊκό κεφάλαιο κατά (+34%). Ειδικά στις αροτραίες καλλιέργειες που καλύπτουν το 54,9% της γεωργικής γης, η αύξηση του μέσου μεγέθους αυξήθηκε κατά (+19,0%), ήτοι από 38,4 στρ. το 1991 σε 45,7% στρ.

Έτσι παρά τη μείωση της απασχόλησης δεν μειώθηκαν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε το ζωϊκό κεφάλαιο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στα βοοειδή. Ενώ οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 46,6%, το μέσο μέγεθος τους αυξήθηκε κατά 105,4%!

2.Αύξηση του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στη γεωργία.

Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,5%. Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων (ιδιοκτήτες) μείωσαν την απασχόλησή τους κατά 9%, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των μονίμων εργατών κατά 71,4% και των εποχικών κατά 27,0%. Το γεγονός αυτό προφανώς ερμηνεύεται από την έλευση οικονομικών μεταναστών (μείωση κόστους μισθωτής εργασίας).

3.Μείωση των ημερών απασχόλησης.

Με κύριο στοιχείο την εισαγωγή τεχνολογιών και την εκμηχάνιση της γεωργίας, οι ημέρες απασχόλησης μειώθηκαν κατά 20,1% για τους ιδιοκτήτες, αυξήθηκαν κατά 84,5% για τους μόνιμους εργάτες και κατά 42,5% για τους εποχικούς. Η μέση απασχόληση μειώθηκε κατά 12,2% για τους ιδιοκτήτες και αυξήθηκε κατά 7,7% για τους μόνιμους εργάτες και κατά 26,7% για τους εποχικούς.

4.Αύξηση των αμιγών εκμεταλλεύσεων.

Η αύξηση κατά 2,6% των αμιγώς γεωργικών και κατά 17,9% των κτηνοτροφικών σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 25,1% των μικτών εκμεταλλεύσεων, οδηγεί ευθέως στο συμπέρασμα της σημαντικής αύξησης της εξειδίκευσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

5.Αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων.

Η εντατικοποίηση και εκμηχάνιση των καλλιεργειών οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων κατά 24,9% και των ελκυστήρων κατά 6,6%, ήτοι σε 218.856 μηχανήματα (τρακτέρ).

6.Αύξηση του μέσου μεγέθους των κτηνοτροφικών μονάδων.

Το μέσο μέγεθος εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε (α) βοοειδών 105,4% (β) προβάτων 32,4% (γ) αιγών 51,2% ενώ των χοίρων μειώθηκε κατά –10,9%.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.