Τακτοποιηση παρανομων αμπελουργικων εκτασεων

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας και σύμφωνα με την αρθ. 375770/22-6-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με θέμα «Απαγόρευση Φύτευσης νέων αμπελώνων, αναδιάρθρωση και μετατροπή, οριστική εγκατάλειψη αμπελώνων και άλλες διατάξεις», σας γνωρίζουμε ότι, καθορίζονται οι βασικές αρχές για την τακτοποίηση των παρανόμων αμπελουργικών εκτάσεων που φυτεύθηκαν μέχρι 31-8-1998.

Α. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τακτοποίησης παρανόμων αμπελουργικών εκτάσεων που φυτεύθηκαν μέχρι και 31.8.2001 κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, παρ. 3 Καν. (ΕΚ) 1493/99.

Β. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης μετά από πραγματοποιηθείσα εκρίζωση χωρίς να έχει γίνει χρήση δικαιώματος αναφύτευσης και οριστικής εγκατάλειψης.

Μαζί με την αίτηση αυτή υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη και την εκρίζωση της αιτούμενης έκτασης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υποδείγματα των οποίων σας επισυνάπτουμε – είναι μέχρι 31-10-2001. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σας υπενθυμίζουμε όμως ότι:

Α. Η φύτευση αμπέλων, με ποικιλίες που κατατάχθηκαν και ταξινομήθηκαν ως οινοποιήσιμες, απαγορεύεται μέχρι την 31.7.2001. Μέχρι τη ίδια ημερομηνία απαγορεύεται επίσης ο επανεμβολισμός οινοποιήσιμων ποικιλιών σε ποικιλίες άλλες, εκτός από οινοποιήσιμες.

Β. Οι εκτάσεις των αμπελώνων που έχουν φυτευθεί παράνομα με ποικιλίες για οινοποίηση κατά παράβαση της Κοινοτικής ή Εθνικής νομοθεσίας μετά την 1.9-1998 ή κατά παράβαση της απαγόρευσης φύτευσης του Καν. (ΕΚ) 1493/99 εκριζώνονται υποχρεωτικά, τα δε έξοδα της εκρίζωσης βαρύνουν τους αμπελοκαλλιεργητές.


google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.