Προτασεις – Θεσεις της Δημοτικης Παραταξης «Εμεις.. η πολη» για το Αναπτυξιακο Συνεδριο

Φελίνα Καζάκου «Η κοινή στρατηγική ατζέντα διεκδικήσεων προς τρίτους και η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών χωρικά στην ΠΑΜΘ θεωρείται αναγκαία»

Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή μας και την διοργάνωση εκ μέρος της Ελληνικής Κυβέρνησης του Αναπτυξιακού Συνεδρίου η δημοτική παράταξη «Εμείς… η πόλη» υπέβαλε ήδη από τον Αύγουστο του2017 τις προτάσεις της προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την θεματολογία του συνεδρίου. Οι εν λόγω προτάσεις έχουν κοινοποιηθεί στον κ Περιφερειάρχη καθώς επίσης και στο Δήμο Κομοτηνής. Πρόκειται για τον σχεδιασμό και σημεία των Προγραμματικών θέσεων της παράταξης και τα οποία η δημοτική παράταξη έχει επανειλημμένως ζητήσει να συμπεριληφθούν στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δ. Κομοτηνής.  
 
Εξηγώντας τη «φιλοσοφία» γύρω από την οποία κινούνται οι προτάσεις της δημοτικής παράταξης η επικεφαλής κ. Φελίνα Καζάκου σε γραπτή της δήλωση εξήγησε πως «λαμβάνοντας υπόψη μας τις συνεχείς αλλαγές στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον και σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις οι Περιφέρειες καλούνται να λειτουργήσουν μέσω ενός νέου μοντέλου μικρών κρατιδίων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές της ΠΑΜΘ και κατά επέκταση των Δήμων αυτής και του Δήμου Κομοτηνής σε ένα πλαίσιο διαδημοτικών συνεργασιών, την δημιουργία και υιοθέτηση ενός κοινού οράματος αναδεικνύοντας τα δυνατά σημεία κάθε Δήμου που θα δημιουργεί μια δυναμική κάτω από την “ομπρέλα” της ΠΑΜΘ». 
 
«Μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταστούν ανταγωνιστικές και θα λειτουργήσουν ως πόλο έλξης για μεγάλα επενδυτικά fundsπου θα συγχρηματοδοτήσουν δημόσια ή ιδιωτικά έργα» επεσήμανε.
 
«Είναι επίσης σημαντικό» συμπλήρωσε η ίδια «και να καταστεί σαφές πως μεμονωμένα οι δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και να διεκδικήσουν μεγάλα ποσά χρηματοδότησης, συνεπώς η κοινή στρατηγική ατζέντα διεκδικήσεων προς τρίτους και η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών χωρικά στην ΠΑΜΘ θεωρείται αναγκαία ενώ μείζονος σημασίας αποτελεί η εμπλοκή και συμμετοχή όλων των φορέων σε ένα κοινό στρατηγικό άξονα τόσο για το Δήμο Κομοτηνής όσο και για την ΠΑΜΘ». 
Οι προτάσεις, μεταξύ άλλων αφορούν έργα  του Δήμου Κομοτηνής ή πρωτοβουλίες  ανάπτυξης διαδημοτικών συνεργασιών, που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Αναλυτικά:

Περιβάλλον – Ανανεώσιμη ενέργεια 

Για το Δήμο Κομοτηνής έργο μείζονος σημασίας η αξιοποίηση του  γεωθερμικού πεδίου στη λίμνη Μητρικού,  για υποστήριξη αγροτικής παραγωγής – Αποτελεί έργο προτεραιότητας- Η χρήση της γεωθερμίας για την παραγωγή πρώϊμων κηπευτικών , τηλεθέρμανση και παραγωγή ενέργειας αποτελεί και στόχο ενίσχυσης στην ΠΑΜΘ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ 

Πρόκειται για μια τεχνική η οποία εφαρμόζεται σε ελάχιστες μόνο περιοχές στην Ελλάδα, ενώ σε πολλές Ευρωπαϊκές  χώρες,  Δήμοι και Περιφέρειες προχωρούν σε προκήρυξη για την εκμετάλλευση του βιοαερίου.Βασίζεται στην «πράσινη λογική»: Οι σκουπιδότοποι παράγουν δύσοσμα αέρια μολύνοντας τηνατμόσφαιρα. Η επένδυση αφορά σε εγκατάσταση γεωτρήσεων και αντλιών απαγωγής των αερίωντα οποία με καύση μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος θα είχε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ενέργεια σε δημοτικά ακίνητα ή σε κάποιους οικισμούς εξοικονομώντας τεράστια ποσά ή να δοθεί προς εκμετάλλευση σε ιδιώτη επενδυτή. 

Δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου 

Ανάδειξη του μονοπατιού Ε6 του ορεινού όγκου -την δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου και παρατηρητηρίου φυσικού κάλους με σκοπό την ανάδειξη του οικοσυστήματος και των περιοχών natura. Ένα καινοτόμο  θεματικό πάρκο με μονοπάτια, θέσεις θέας/παρατήρησης και ανάπαυσης, συμμετοχή σε πρωτοβουλίες προώθησης, όπως το πρόγραμμα «Προώθησης Τόπων Φυσικού Κάλλους», «“EDEN” Τουριστική Αριστεία», για την ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντοςπου να αναδεικνύει την βιοποικιλότητα της περιοχής,θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους φυσικής άθλησης, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,θα αποτελεί   χώρο έκθεσης, για τα φυτά/βότανα της ευρύτερης περιοχής, τις ιδιότητές τους καθώς και τους τρόπους παρασκευάσματος προϊόντων που βασίζονται στα συγκεκριμένα φυτά φαρμακευτικών φυτών, βοτάνων και παρασκευασμάτων. 

Αγροτουρισμός 

Η σύσταση ενός Δικτύου Δήμων για την Προώθηση του Αγροτουρισμού – Δημιουργία «πράσινης αγοράς», στα πρότυπα αντίστοιχων αγορών του εξωτερικού (αγορά PORTA PALAZZO) όπου θα διατίθενται αποκλειστικά τοπικά προϊόντα. Οι συνεργαζόμενοι δήμου ενός Διακρατικού Δικτύου με κοινές αξίες και στόχους για την υλοποίηση δράσεων για τον αγροτουρισμό, θα έχουν ποικίλα οφέλη πολλά επίπεδα κατόπιν της ίδρυσης και εδραίωσης συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους. Αναγκαία κρίνεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συνεργασιών μεταξύ φορέων του δημοσίου, οργανώσεων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών με αντίστοιχη σημαντική εμπειρία στον θεματικό τουρισμό.
 
Σημαντική-απαραίτητη η δημιουργία τοπικού/περιφερειακού cluster καινοτομίας, με αντικείμενο τον τουριστικό και αγροδιατροφικό κλάδο, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων και  την προώθηση τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Μέσω του δικτύου            
–  θααναδείξουμε τα  αγροτικά προϊόντα της περιφέρειας με σκοπό την προσέλκυση τουριστών υπό το πρίσμα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
–  θα συμβάλουμε στην εναρμόνιση του στρατηγικού σχεδιασμού  με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.
–  θα αναδείξουμε νέες μορφές τουρισμού μέσω του αγροτουρισμού ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου. 

Δομή αγροτικής επιχειρηματικότητας 

Ένα από τα βασικά στοιχεία των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που θα αποτελέσει την διαφοροποίηση μας στο Επιχειρείν θα πρέπει να είναι η εξέλιξη του αγροτικού χώρου σε συνδυασμό με την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Θα πρέπει να εξελίξουμε τον κλάδο της γεωργία σε επιχειρηματικότητα κατευθύνοντας τους νέους γεωργούς στην μετεξέλιξη της γεωργίας και την επέκταση σε νέες μορφές επιχειρηματικότητας μέσω ενισχύσεων για τη δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των γεωργικών τροφίμων / δασοκομίας. Η δομή θα κατευθύνει και θα υποστηρίξει τον αγροτικό κόσμο σε θέματα όπως:
–  Προώθησης καινοτόμων μορφών και μεθόδων καλλιέργειας,  σε συνεργασία με τις Ενώσεις  Αγροτών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Ερευνητικά Ιδρύματα   (ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργίας, βιολογική γεωργία, GIS, δικτυοκήπια, πιστοποιήσεις προϊόντων, νέες τεχνολογίες).
–  Εξειδικευμένες αρχές και αποτελεσματικές μέθοδοι μάρκετινγκ επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και οργάνωσης στον αγροτικό τομέα. Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η ενίσχυση της κουλτούρας και του τρόπου σκέψης των νέων αγροτών καθώς και της παροχής πρακτικών άμεσα εφαρμόσιμων γνώσεων όσον αφορά την παραγωγή και προώθηση των προϊόντων τους, σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των καταναλωτών των προϊόντων τους και την επιχειρηματικότητα.
–  Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας της γεωργικής παραγωγής με τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής. 

Παράκτια ζώνη 

Οδική Διασύνδεση των παράκτιων περιοχών με ταυτόχρονα την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, ζώνες-περιοχές ανάπτυξης τουριστικών-εμπορικών επιχειρήσεων, εξυπηρέτησης σκαφών (παραλιακή ζώνη και λιμάνι Φαναρίου, δημιουργία μαρίνας Φαναρίου, αλιευτικά καταφύγια ), και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων (αλιεία). Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με την κατασκευή τουριστικών αγκυροβολίων και ζωνών υποδοχής τουριστικών σκαφών (βελτίωση-ανάπτυξη των υφιστάμενων υποδομών), σεβόμενοι το περιβάλλον και τις ακτές. 

Δημιουργία δικτύου πολιτισμού «Πολιτιστική Διαδρομή στα μνημεία και αξιοθέατα της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» 

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού  που μπορεί να δημιουργήσει αναπτυξιακές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της ΠΑΜΘ, με σκοπό την αξιοποίηση προτεραιοτήτων και θεματικών στόχων σε συνδυασμό με τις τοπικές ανάγκες και τις επιλογές της Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Μέσω του δικτύου επιτυγχάνεται:
–  η εφαρμογή δημοτικών πολιτικών για την προστασία και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, της προβολής των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και της μελέτης και εφαρμογής πολιτιστικών προγραμμάτων.
–  η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού τουρισμού.
–  η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ελεύθερης έκφρασης, καινοτομίας και δημιουργικότητας, καθώς και της στήριξης και ενθάρρυνσης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
–  η ανάδειξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της περιοχής
–  η αξιοποίηση του Πολιτιστικού Μεγάρου ως σημείο αναφοράς τουσύγχρονου πολιτισμού της περιοχής με διαβαλκανικό προσανατολισμό
– η θεσμοθέτηση ενός  Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ μεταξύ των Δήμων της ΠΑΜΘ  με σαφή σύνδεση με την τοπική ιστορία, τη γαστρονομία και την παράδοση και σκοπό την προώθηση της διατήρησης της τοπικής / περιφερειακής πολιτιστικής κληρονομιάς και παραδόσεων,  την συμβολή στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας. Σε ένα τέτοιο EUFESTIVAL θα μπορούσε να διακριθεί και να εξελιχθεί το viaegnatia αφού πρώτα πιστοποιηθεί θα μπορούσε να αποδώσει ταυτότητα και να αναδείξει περαιτέρω την περιοχή. 

Δημιουργία ταμείου ανάπτυξης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας 

Προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας, για τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και της στήριξης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων αλλά κυρίως  για τη δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων σε περιφερειακό επίπεδο με τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων μικροπιστώσεων, πιστώσεων και εγγυήσεων σε ΜΜΕ, στήριξης της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κτλ.  Η ταυτόχρονη δημιουργία ενός Εμπορευματικού κέντρου και Επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή, καθώς η ΠΑΜΘ  αποτελεί πλέον ένα εμπορευματικό κόμβο, θα καθιέρωνε την περιφέρεια μας ως επιχειρηματική περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης.  

Γεωστρατηγικό Πολιτικό Ινστιτούτο 

Δημιουργία ενός γεωστρατηγικού και πολιτικού ινστιτούτου στην ΠΑΜΘ που θα μελετάει και θα υλοποιεί πολιτικές προς όφελος όχι μόνο της περιφέρειας μας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Η περιφέρεια μας λόγω της θέσης της ως εισόδου της Ευρώπης και σημείου επαφής των δύο Ηπείρων θα μπορούσε να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο. Μια  τέτοια είδους πρωτοβουλία θα αναβάθμιζε την περιοχή, και θα γινόταν καλύτερη, αποτελεσματικότερη αλλά και συντονισμένη διαχείριση σημαντικών Ευρωπαϊκών και Διακρατικών  ζητημάτων σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, περιβαλλοντικών θεμάτων και καταστροφών, την αξιοποίηση των ενεργειακών αγωγών, των ενεργειακών κοιτασμάτων και του πλούσιου υπεδάφους, την εκμετάλλευση και συντονισμένη αξιοποίηση των λιμανιών, αεροδρομίων και  των κάθετων αξόνων.
 
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, ελπίζω να εισακουσθούν τα σοβαρά προβλήματα των φορέων της περιοχής, να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και να παράγει απτά αποτελέσματα. Οι προσδοκίες πλέον όλων των πολιτών είναι υψηλές και δε θα θέλαμε να είμαστε παρατηρητές και μάρτυρες μιας ακόμη φιέστας.
 

         Για τη Δημοτική Παράταξη «Εμείς… η πόλη»
 
   Καζάκου Φελίνα

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.