Προγραμμα ενισχυσης νεανικης επιχειρηματικοτητας διοργανωνει το υπουργειο Αναπτυξης – Γενικη Γραμματεια Βιομηχανιας

Το υπουργειο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». Το Πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.8, Δράση 2.8.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή): 10 δισεκ. δρχ. (29.347,029 ευρώ).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (άνδρες ή γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νέοι και νέες) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα του προηγούμενου έτους (από 01.01.2000 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης).

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, με ποσοστό μέχρι 50% του προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου, ο οποίος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 εκ. δρχ. για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 30 εκ. δρχ. για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών, και του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 10 εκ. δρχ.

Η αναλυτική περιγραφή του προγράμματος για τη συμπλήρωση των εντύπων της αίτησης (φάκελος υποψηφιότητας) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο Οδηγού του Προγράμματος.

Πληροφορίες και παραλαβή εντύπων και Οδηγού του προγράμματος:

1.ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (Φορέας Υλοποίησης), Ξενίας 16 & Έβρου, 11528, Αθήνα. Τηλ: 01 74 91 363, 74 91 255. Fax: 01 74 91 307 e-mail: [email protected] και [email protected]

2.Infodesk/ ΥΠΑΝ, Μιχαλακοπούλου 80, ισόγειο. Τηλ: 01 77 58 727, 77 94 956.

3.Διάθεση εντύπων μέσω Διαδικτύου: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να βρουν τα προς συμπλήρωση έντυπα (Μηχανογραφικό Δελτίο και Υπόδειγμα Επιχειρησιακού Σχεδίου), το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τον οδηγό και τον κανονισμό υλοποίησης του προγράμματος στο διαδικτυακό τόπο: HYPERLINK http://www.ypan.gr www.ypan.gr και www.eommex. gr

4.Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου, Απ. Σούζου 14, 69 100, Κομοτηνή. Τηλ.: 0531 37590, 37947, 37031. Fax: 0531 37590, 37061.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά την ημερομηνία προκήρυξης και έως την 5η Οκτωβρίου 2001 με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ταχ. Θυρίδα 14233, Ξενίας 16 & Έβρου, Αθήνα, 11528.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.