«Πετουν» οι εξαγωγες φρουτων

Από το καλό στο καλύτερο εξελίσσονται οι ελληνικές εξαγωγές εσπεριδοειδών τουλάχιστον ως προς τον όγκο, διότι οι τιμές που επιτυγχάνονται είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Σε σχέση με την περυσινή εξαγωγική περίοδο εμφανίζεται θεαματική αύξηση του όγκου των ελληνικών εξαγωγών, κυρίως προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και την αγορά του Μονάχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του υπουργείου Γεωργίας, από την αρχή της εφετινής εξαγωγικής περιόδου μέχρι τις 10/8/2001 προκύπτει αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 54,41% στα πορτοκάλια, 32,27% στα λεμόνια, 80,16% στα ροδάκινα, 102,19% στα νεκταρίνια, 19,26% στα βερίκοκα, 57,7% στα κεράσια και 114,69% στα επιτραπέζια σταφύλια.

Μοναδικό προϊόν του οποίου οι εξαγωγές εμφανίζονται μειωμένες, και μάλιστα κατά 7,8%, είναι το καρπούζι.

Το γεγονός αυτό αποδίδεται από το υπουργείο Γεωργίας στις αυξημένες τιμές του προϊόντος στην εσωτερική αγορά, που ουσιαστικά καθιστά την εξαγωγή λιγότερο συμφέρουσα.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι οι τιμές παραγωγού διαμορφώθηκαν εφέτος για το καρπούζι στις 70-90δρχ. το κιλό έναντι 18-22δρχ. το κιλό την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικά το πρόσφατο αναλυτικό δελτίο εξαγωγών του υπουργείου Γεωργίας έχει αναφέρει τα εξής:

•Πορτοκάλια

Από την έναρξη της εφετινής εξαγωγικής περιόδου μέχρι 10/08/2001 έχουν εξαχθεί συνολικά 354.459 τόνοι (85.866 τόνοι προς την Ε.Ε.) έναντι 229.546 τόνων (60.285 τόνοι προς την Ε.Ε.) που εξήχθησαν κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προκύπτει λοιπόν μια αύξηση επί του συνόλου 54,41%.

Οι τιμές των πορτοκαλιών στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στις 09/08/2001 ήταν:

-Πορτοκάλια Valencia I ποιοτική κατηγορία 260-320δρχ./κιλό.

-Πορτοκάλια Valencia II ποιοτική κατηγορία 220-250δρχ./κιλό με επικρατέστερη τιμή 270δρχ./κιλό.

Η τιμή παραγωγού στη Σκάλα Λακωνίας είναι 170-190δρχ./κιλό.

•Λεμόνια

Από την έναρξη της εφετινής εξαγωγικής περιόδου μέχρι 10/08/2001 έχουν εξαχθεί 31.500 τόνοι (1.631 τόνοι προς την Ε.Ε.) έναντι 23.814 τόνων (2.503 τόνοι προς την Ε.Ε.) που εξήχθησαν κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προκύπτει λοιπόν μια αύξηση επί του συνόλου 32,27%.

Οι τιμές των πορτοκαλιών στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στις 09/08/2001 ήταν:

-Λεμόνια Ι ποιοτική κατηγορία 150-180δρχ./κιλό.

-Λεμόνια ΙΙ ποιοτική κατηγορία 120-140δρχ./κιλό με επικρατέστερη τιμή 160δρχ./κιλό.

Η τιμή παραγωγού είναι 55-60δρχ./κιλό.


Η κυρίως περίοδος των εξαγωγών έχει παρέλθει. Υπάρχουν όμως ακόμα αδιάθετα λεμόνια τα οποία προωθούνται στην εσωτερική αγορά.

•Ροδάκινα

Η παραγωγή ροδακίνων αναμένεται και φέτος αρκετά υψηλή. Από στοιχεία που έχουμε από Δ/νσεις Γεωργίας φαίνεται ότι θα κυμανθεί στα περυσινά περίπου επίπεδα και είναι αναλυτικά:

-Επιτραπέζια ροδάκινα 281.580 τόνοι.

-Συμπύρηνα ροδάκινα 661.000 τόνοι.


Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης από την έναρξη της φετινής εξαγωγικής περιόδου μέχρι τις 10/08/2001 έχουν εξαχθεί 64.241 τόνοι (35.657 τόνοι προς την Ε.Ε.) έναντι 35.657 τόνων (9.072 τόνων προς την Ε.Ε.), που εξήχθησαν κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προκύπτει λοιπόν μια αύξηση επί του συνόλου 80,16%.

Ο μεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών μας γίνεται προς τη Ρωσία (12.092 τόνοι), τη Γερμανία (12.253 τόνοι), την Πολωνία (11.279 τόνοι) και την Αλβανία (5.795 τόνοι).

Οι τιμές των ροδακίνων στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στις 09/08/2001 ήταν:

-Ροδάκινα Hale I ποιοτική κατηγορία 230-270δρχ./κιλό.

-Ροδάκινα Hale ΙΙ ποιοτική κατηγορία 180-220δρχ./κιλό.

με επικρατέστερη τιμή 250δρχ./κιλό.


Η τιμή παραγωγού κυμαίνεται γύρω στις 90δρχ./κιλό έναντι 50-80δρχ./κιλό την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

•Νεκταρίνια

Η παραγωγή νεκταρινιών αναμένεται να κυμανθεί στους 132.000 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από τις Δ/νσεις Γεωργίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης από την έναρξη της φετινής εξαγωγικής περιόδου μέχρι τις 10/08/2001 έχουν εξαχθεί 18.725 τόνοι (5.516 τόνοι προς την Ε.Ε.) έναντι 9.261 τόνων (2.864 τόνοι προς την Ε.Ε.) που εξήχθησαν κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προκύπτει λοιπόν μια αύξηση επί του συνόλου 102,19%.

Ο μεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών μας γίνεται προς την Πολωνία (4.357 τόνοι) και τη Γερμανία (3.731 τόνοι).

Οι τιμές των νεκταρινιών στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στις 02/08/2001 ήταν:

Ι. Ποιοτική κατηγορία 250-300δρχ./κιλό.

ΙΙ. Ποιοτική κατηγορία 200-230δρχ./κιλό.

με επικρατέστερη τιμή 250δρχ./κιλό.

Η τιμή παραγωγού κυμαίνεται γύρω στις 100

δρχ./κιλό έναντι 50-80δρχ./κιλό την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

•Βερίκοκα

Η παραγωγή βερικόκων είναι εφέτος σημαντικά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Η μείωση οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν την περίοδο της ανθοφορίας με αποτέλεσμα να έχουμε κακή καρπόδεση στο Νομό Αργολίδος. Αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 65.000 τόνους.

Από την έναρξη της φετινής εξαγωγικής περιόδου μέχρι τις 10/08/2001 έχουν εξαχθεί 11.922 τόνοι (10.310 τόνοι προς την Ε.Ε.) έναντι 14.767 τόνων (12.739 τόνοι προς την Ε.Ε.) που εξήχθησαν κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προκύπτει λοιπόν μια μείωση επί του συνόλου 19,26%. Ο μεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών μας γίνεται προς τη Γερμανία (8.442 τόνοι).

•Κεράσια

Η παραγωγή κερασιών είναι εφέτος σημαντικά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Η μείωση οφείλεται αφενός μεν στην κακή καρπόδεση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν και αφετέρου στις βροχοπτώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας από το σχάσιμο του καρπού. Αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 26.000 τόνους.

Από την έναρξη της φετινής εξαγωγικής περιόδου μέχρι τις 10/08/2001 έχουν εξαχθεί 4.455 τόνοι (4.357 τόνοι προς την Ε.Ε.) έναντι 10.379 τόνων (10.193 τόνοι προς την Ε.Ε.) που εξήχθησαν κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προκύπτει λοιπόν μια μείωση επί του συνόλου 57,07%. Ο μεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών μας γίνεται προς τη Γερμανία (3.184 τόνοι) και την Ολλανδία (767 τόνοι).

•Καρπούζια

Συνεχίζονται οι εξαγωγές καρπουζιών από τη χώρα μας. Από την έναρξη της φετινής εξαγωγικής περιόδου μέχρι τις 06/08/2001 έχουν εξαχθεί 152.000 τόνοι έναντι 165.000 τόνων που εξήχθησαν κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προκύπτει λοιπόν μια μείωση επί του συνόλου 7,87%. Ο ρυθμός των εξαγωγών έχει επιβραδυνθεί λόγω της μεγάλης ζήτησης του προϊόντος στην εσωτερική αγορά και της ανόδου των τιμών παραγωγού. Οι τιμές διάθεσης στα χέρια του παραγωγού κυμαίνονται από 70-90δρχ./κιλό, ανάλογα με την ποιότητα, έναντι 18-22δρχ./κιλό την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

•Επιτραπέζια σταφύλια

Συνεχίζονται οι εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών από τη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης από την έναρξη της φετινής εξαγωγικής περιόδου μέχρι τις 10/08/2001 έχουν εξαχθεί 5.138 τόνοι κ.β. (3.305 τόνοι κ.β. προς την Ε.Ε.), έναντι 2.477 τόνων κ.β. (1.819 τόνοι κ.β. προς την Ε.Ε.) που εξήχθησαν κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προκύπτει λοιπόν μια αύξηση επί του συνόλου 114,69%.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.