Οι βασεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ανακοινώθηκαν στις 11:00 από το Υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι βάσεις έχουν πέσει από μισή έως δυόμισυ μονάδες στο σύνολο σχεδόν των σχολών των επιστημονικών πεδίων, ενώ μόλις 35 σχολές έχουν παρουσιάσει άνοδο, από τις οποίες οι 10 είναι πανεπιστημιακές και οι υπόλοιπες 25 στρατιωτικές.

Οσον αφορά τις πανεπιστημιακές σχολές, η Ιατρική Αθήνας έχει τη μεγαλύτερη βάση, η οποία έχει πέσει μισή μονάδα σε σχέση με πέρισυ, και φέτος έχει γενικό βαθμό πρόσβασης 19,16 και σύνολο μορίων 19.255.

Τελευταία σχολή είναι η Ποιμαντική και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει σύνολο μορίων 10897 και βαθμό πρόσβασης 11,09 έναντι 13208 μορίων και βαθμό 13,3 πέρισυ. Η πτώση των βάσεων κυμαίνεται από 355 μόρια για τις σχολές μεγάλης ζήτησης μέχρι και 2581 μόρια για τις σχολές μικρής ζήτησης.

Στα ΤΕΙ, σε 31 σχολές η βάση είναι κάτω από το 9,5 και ο τελευταίος βαθμός με τον οποίο εισέρχεται κάποιος σε σχολή είναι 8. Η πτώση των βάσεων στα ΤΕΙ φτάνει τα 3007 μόρια.

Τη Δευτέρα θα αναρτηθούν στα σχολεία οι καταστάσεις με τα ονόματα, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές ενδέχεται να αναρτηθούν την Τρίτη.

Τέλος, από τους 100.861 μαθητές που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, εισήλθαν συνολικά 71.275 υποψήφιοι, στα ΑΕΙ 36.701 και στα ΤΕΙ 34.574.

ΑΕΙ

Ο Ν Ο Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧ. ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ

ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

127 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ

ΑΘΗΝΑΣ 288 288 22.785 18.187

129 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 261 261 23.368 18.032

131 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ

ΑΘΗΝΑΣ 256 256 20.918 14.954

133 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 161 161 21.845 13.984

135 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ

ΑΘΗΝΑΣ 114 98 21.422 9.599

137 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 106 73 21.640 9.159

139 ITAΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 87 21 17.717 7.408

182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ &

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ 103 55 18.205 8.142

183 ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ &

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ 103 22 19.746 10.368

186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 111 111 14.612 11.936

101 ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 233 233 14.330 11.770

103 ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 245 245 16.563 11.446

105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 174 174 15.172 11.315

107 ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 190 190 14.858 10.897

118 ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYX/ΓIAΣ

ΑΘΗΝΑΣ 308 308 18.589 15.113

122 ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 217 217 19.211 14.288

120 ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 130 130 18.807 14.936

138 ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ.

ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 134 134 18.883 13.395

102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 114 114 16.088 13.829

113 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 240 240 18.840 14.742

115 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 122 122 17.558 14.485

109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 345 345 19.656 16.364

111 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 261 261 19.309 16.203

175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 122 122 19.309 15.560

106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 134 134 18.613 14.202

112 IΣTOPIAΣ APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 237 237 19.152 14.853

114 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 240 240 17.667 13.774

110 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ

ΑΘΗΝΑΣ 261 261 19.269 15.321

116 IΣTOPIAΣ APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ) 114 114 18.703 13.602

177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 67 67 18.320 13.760

145 IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 95 95 14.141 13.063

108 IΣTOPIAΣ EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 150 150 15.154 12.834

121 NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 506 506 19.309 17.014

117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 490 490 19.609 18.225

119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 430 430 19.494 17.850

169 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ 55 55 13.949 12.925

146 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ 67 67 18.525 13.750

174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 51 51 17.757 14.607

185 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 55 55 16.380 12.888

342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 63 63 14.593 12.610

355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑ≤ΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑ 150 150 19.303 16.384

179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟΥ 138 138 20.621 17.211

351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ) 115 115 17.247 13.216

357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 111 111 17.410 14.744

123 ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK.

ΑΘΗΝΑΣ 308 308 18.301 14.896

124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 276 276 17.044 14.128

125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΥ 169 169 18.672 14.101

181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

(ΡΟΔΟΣ) 134 134 15.803 12.023

126 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 237 237 16.862 13.479

149 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 115 115 15.469 12.830

348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 136 136 13.761 12.375

159 KOIN. ΠOΛΙTIK. KAI KOINΩN.

ANΘP/ΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 138 138 15.824 13.331

167 KOINΩNIKHΣ ANΘP/ΓIAΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 120 120 13.581 12.089

343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 128 128 16.491 12.508

148 EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP.

ΑΘΗΝΑΣ 123 123 21.599 17.986

153 EΠIKOINΩN. & MEΣΩN MAZIKHΣ

ENHM. ΠΑΝΤΕΙΟΥ 120 120 20.584 17.431

147 ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ

EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 67 67 20.258 17.257

184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(ΦΛΩΡΙΝΑ) 115 115 15.892 12.408

176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ & ΑΝΑΤΟΛ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 48 48 17.884 15.728

171 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.)

ΑΘΗΝΑΣ 107 107 19.237 16.272

151 ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 98 98 18.028 15.837

170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 131 131 19.141 16.840

172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 147 147 19.387 16.590

168 ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 43 43 19.570 14.101

385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.

ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) 63 63 23.109 19.701

386 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ

ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) 27 2 16.927 9.756

403 ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 224 224 19.174 13.465

405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 79 79 16.308 12.884

402 ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 67 67 15.528 12.791

401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ &

AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ 256 256 19.461 13.494

404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT.

ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 219 219 16.986 12.279

178 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 67 67 18.312 14.278

132 ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ) 146 146 17.676 13.554

164 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 63 63 15.469 14.272

128 ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ

ΑΘΗΝΑΣ 160 160 19.137 14.923

130 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155 155 16.274 13.934

141 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ

ΠΑΤΡΑΣ 123 123 17.576 14.317

142 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ

ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 120 120 18.060 13.519

143 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 138 138 16.609 13.259

140 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 131 131 18.777 14.902

334 ΠΑΙΔ. ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(ΦΛΩΡΙΝΑ) 83 83 16.359 13.781

154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ.

ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 160 160 18.202 14.154

134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 123 123 17.011 14.066

160 ΠAIΔ/KO NHΠIAΓΩΓΩN ΘΡΑΚΗΣ

(ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ) 139 139 15.077 12.658

166 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(ΒΟΛΟΣ) 63 63 14.907 13.320

162 ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 150 150 14.325 12.501

158 ΠAIΔ/KO NHΠIAΓΩΓΩN ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ) 98 98 15.791 12.914

156 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 155 155 14.690 13.062

136 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΠΑΤΡΑΣ 115 115 15.853 13.413

341 ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(ΦΛΩΡΙΝΑ) 83 83 14.137 12.844

407 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ

(ΚΕΡΚΥΡΑ) 39 10 18.977 10.091

408 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ 59 42 21.125 8.303

406 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 51 30 22.757 12.281

409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 35 9 23.132 15.317

173 ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡ.&ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ/ΜΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ 91 91 16.976 13.833

354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 111 111 16.470 13.112

423 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΚΥΠΡΟΣ) 8 8 13.749 12.488

422 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

(ΚΥΠΡΟΣ) 8 8 13.851 12.839

412 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

(ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)ΚΥΠΡΟΣ 8 8 13.391 12.694

427 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

(ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) ΚΥΠΡΟΣ 8 8 13.392 12.488

413 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) ΚΥΠΡΟΥ 1 1 17.662 17.662

425 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ &ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) ΚΥΠΡΟΥ 1 1 13.849 13.849

414 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) 3 3 13.662 13.527

421 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)ΚΥΠΡΟΥ 1 1 13.696 13.696

420 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΚΥΠΡΟΥ 1 1 14.191 14.191

410 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ)

ΚΥΠΡΟΥ 11 11 14.775 12.992

411 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ)

ΚΥΠΡΟΥ 1 1 12.593 12.593

426 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)

ΚΥΠΡΟΥ 1 1 15.373 15.373

866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 3 3 18.761 18.507

866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 1 1 18.350 18.350

866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ82

866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ

248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 98 98 18.033 16.279

250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 86 86 16.721 13.721

218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 69 69 16.689 15.233

329 ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ.

ΑΘΗΝΑΣ 77 77 18.915 17.025

249 MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 180 180 17.962 15.675

247 MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ 205 205 19.217 16.019

251 MAΘHMATIKΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 107 107 17.122 15.623

252 MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 118 118 17.776 15.404

245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 168 168 18.937 16.290

243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 282 282 19.560 16.507

259 ΦYΣIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 139 139 19.432 15.829

257 ΦYΣIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 139 139 17.978 16.286

261 ΦYΣIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90 90 17.843 15.912

253 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 241 241 19.297 16.963

255 ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 209 209 19.357 16.548

269 XHMEIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 110 110 16.780 15.711

267 XHMEIAΣ ΠΑΤΡΑΣ 90 90 17.503 16.197

270 XHMEIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 49 49 17.245 15.807

263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 131 131 19.032 16.857

265 XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 159 159 18.491 16.346

287 ΓEΩΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ 82 82 15.977 14.683

283 ΓEΩΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 123 123 17.235 15.120

285 ΓEΩΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 110 110 16.348 14.742

310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 59 59 15.447 13.453

356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 40 40 15.680 14.371

281 BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ 107 107 18.978 17.391

282 BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 63 63 19.390 17.522

277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 120 120 19.501 18.174

279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 115 115 19.404 17.655

246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΜΠ 233 233 19.592 17.542

272 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 82 82 16.862 14.947

200 ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΚΡΗΤΗΣ 49 49 17.145 14.920

288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 90 90 18.535 15.174

323 ΦYTIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ.

ΑΘΗΝΑΣ 107 107 18.689 15.037

324 ZΩIKHΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ.

ΑΘΗΝΑΣ 45 45 18.589 14.888

325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ

ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 45 45 19.444 16.870

328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 53 53 18.983 16.683

327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 69 69 16.968 15.104

273 ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 262 262 18.086 15.102

275 ΔAΣOΛOΓIAΣ & ΦYΣIKOY ΠEP/NTOΣ Θ

ΕΣ/ΝΙΚΗΣ 102 102 17.701 14.559

274 ΓEΩΠONΙΑΣ ΦYTIKHΣ & ZΩIKHΣ ΠAPAΓ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 74 74 17.511 14.727

276 ΠEPIBAΛΛONTOΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 61 61 16.464 14.480

262 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 148 148 17.999 15.474

333 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣ.

ΑΘΗΝΑΣ 131 131 19.223 18.238

340 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 74 74 19.499 17.947

338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 82 82 19.312 18.264

339 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 98 98 19.702 18.065

330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ 123 123 19.254 18.583

344 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 74 74 18.157 17.423

216 EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΚΡΗΤΗΣ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90 90 19.218 17.897

335 EΦAPMOΣMENHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 104 104 19.497 18.449

415 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ @ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ 1 1 15.739 15.739

416 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 1 17.998 17.998

424 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΗΣ)

ΚΥΠΡΟΥ 3 3 15.818 15.616

417 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΧΗΜΕΙΑΣ)

ΚΥΠΡΟΥ 3 3 15.602 15.382

801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 103 103 19.191 17.398

801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 38 38 17.373 15.251

801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 20 20 19.053 18.496

806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 6 6 18.300 17.674

806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ(ΘΗΛΕΙΣ)

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 1 1 19.501 19.501

806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ(ΘΗΛΕΙΣ)

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 2 2 17.727 17.700

806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82

821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 71 71 19.186 16.158

821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 25 25 15.899 11.654

821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 23 23 19.544 19.076

826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 6 6 19.049 18.544

826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

ΕΙΔ.ΚΑΤ82 2 2 13.974 10.986

826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 4 4 19.383 19.236

826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 1 1 18.965 18.965

826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)(ΘΗΛΕΙΣ)

ΕΙΔ.ΚΑΤ82 1 1 10.948 10.948

811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 29 29 19.039 17.553

811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 10 10 17.392 14.309

811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 15 15 19.075 17.985

816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 5 5 17.703 17.067

816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

301 IATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 92 92 19.604 18.941

299 IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 100 100 19.659 19.066

302 IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 96 96 19.112 18.836

304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 69 70 19.430 18.881

300 IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 38 38 19.657 18.992

295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 200 200 19.912 19.255

297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 180 180 19.819 19.140

303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 80 80 19.771 18.775

305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 77 77 19.352 18.740

306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 131 131 18.731 15.991

307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 80 80 19.094 17.631

308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 26 26 17.730 17.407

294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ &

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 31 31 19.110 18.015

290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ

ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 73 73 19.379 18.047

293 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 62 62 18.828 17.820

289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 123 123 19.536 18.009

291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 77 77 19.353 18.102

280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 75 75 18.730 17.167

284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 43 43 18.987 17.411

851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΑΡΡΕΝΕΣ)

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 2 2 18.703 18.614

851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΑΡΡΕΝΕΣ)

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 2 2 18.062 17.542

851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΑΡΡΕΝΕΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82

851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΘΗΛΕΙΣ)

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17 17 19.174 18.621

851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΘΗΛΕΙΣ)

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 4 4 18.568 18.331

851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)(ΘΗΛΕΙΣ)

ΕΙΔ.ΚΑΤ82 1 1 11.629 11.629

831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 29 29 19.768 19.322

831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 9 9 19.308 18.763

831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΙΔ.ΚΑΤ82 1 1 10.650 10.650

831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 5 5 19.619 19.502

831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 3 3 19.413 19.354

831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82

836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 6 6 19.321 19.241

836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 3 3 18.694 18.615

836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 2 2 19.394 19.384

841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 4 4 19.143 18.986

841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 2 2 18.537 18.351

841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 1 1 19.326 19.326

841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70

841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82

846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 5 5 19.217 19.027

846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 3 3 18.573 18.240

846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 2 2 19.500 19.405

231 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 143 143 23.299 20.645

233 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 135 135 22.907 19.962

232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 77 77 23.258 19.690

236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(ΒΟΛΟΣ) 74 74 20.192 19.302

234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

(ΞΑΝΘΗ) 74 74 19.924 18.865

205 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ 148 148 19.674 17.971

207 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ

(ΞΑΝΘΗ) 180 180 18.285 17.673

201 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 172 172 19.697 18.565

203 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 205 205 19.559 18.135

208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(ΒΟΛΟΣ) 41 41 18.488 17.900

227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 82 82 18.132 17.361

225 AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN

ΕΜΠ 90 90 18.548 17.429

209 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 148 148 19.326 18.348

211 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 110 110 19.230 17.889

219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 180 180 19.675 18.936

217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN

YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ 230 230 19.812 19.165

223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 172 172 18.934 18.296

239 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ 90 90 18.262 17.193

235 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 156 156 19.292 17.679

237 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 94 94 19.110 17.335

214 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 53 53 18.033 16.783

476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ

(ΞΑΝΘΗ) 45 45 17.695 16.970

238 ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) 57 57 19.429 17.649

213 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN

ΠΑΤΡΑΣ 148 148 18.631 17.367

221 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 180 180 19.620 18.611

228 ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 49 49 18.165 17.142

332 MHXANOΛOΓΩΝ MHXANIKΩΝ BIOMHXAN.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 49 49 18.108 17.293

220 ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 66 66 19.141 18.206

229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ 49 49 19.067 17.784

241 MHXΑΝΙKΩN METAΛΛEIΩN METAΛ/ΡΓΩN

ΕΜΠ 74 74 17.677 16.380

230 MΗΧ/KΩN ΠAPAΓΩΓHΣ & ΔIOIKHΣHΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 86 86 17.850 16.663

224 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 77 77 17.393 16.560

222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 57 57 17.563 15.898

215 MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ

ΠΑΤΡΑΣ 131 131 19.648 18.752

242 MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 69 69 16.689 14.995

331 HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN

YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 98 98 19.068 18.221

210 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 90 90 17.773 15.310

212 ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ.

ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 86 86 14.938 13.178

336 TEX/ΓIAΣ & ΣYΣTHMATΩN ΠAPAΓΩΓHΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ 94 94 17.605 16.487

326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 61 61 16.804 15.835

353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 134 134 15.304 12.953

271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 82 82 17.411 14.309

240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 123 123 19.603 17.855

861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 106 106 18.523 16.437

861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 31 31 15.947 12.959

861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ82

861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(Σ.Τ.Υ.Α)(ΘΗΛ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 6 6 18.569 18.221

861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(Σ.Τ.Υ.Α)(ΘΗΛ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 2 2 17.126 17.052

861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)(ΘΗΛ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82

862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Σ.Μ.Υ) – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 68 68 17.398 15.015

862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Σ.Μ.Υ) – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 18 18 13.955 11.112

862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σ.Μ.Υ.Ν ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 212 212 17.283 13.055

864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ70 22 17 12.954 10.456

864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ82

820 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ Σ.Ι.Ρ.

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 6 6 17.391 16.291

820 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ Σ.Ι.Ρ.

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 3 3 13.971 11.600

820 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ Σ.Ι.Ρ. ΕΙΔ.ΚΑΤ82

817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 399 39 15.931 10.115

817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ 29

817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 8 3 11.639 10.067

817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ 1

818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 328 13 14.135 10.249

818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ 23

314 EΠIX/KHΣ EPEYNAΣ & MAPKETINΓK

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 114 114 19.745 18.337

161 ΔIEΘ. & EYPΩΠ. OIKON. & ΠΟΛ.ΣΠOYΔΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 111 111 21.363 17.746

150 ΔIEΘN. KAI EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 106 106 19.576 17.417

349 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 136 136 16.247 15.409

155 XPHMATOOIKONOM. – TPAΠEZ.

ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ 122 122 19.692 18.580

337 ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 126 126 19.548 18.096

347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 185 185 19.536 18.125

157 NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ 146 146 19.221 17.093

180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 56 56 16.862 15.312

315 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 256 256 18.334 17.031

312 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 213 213 19.418 17.496

319 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ 150 150 18.984 16.180

309 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ 391 391 18.714 16.617

311 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 375 375 18.164 16.224

317 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 190 190 18.968 16.954

321 OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ) 115 115 18.298 15.910

345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 95 95 18.931 16.040

350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(ΒΟΛΟΣ) 104 104 17.941 15.990

152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 193 193 17.822 15.936

322 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 209 209 19.088 17.247

313 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 245 245 19.643 17.854

316 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN

ΠΕΙΡΑΙΑ 253 253 18.888 17.303

320 ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΑΙΓΑΙΟΥ

(ΧΙΟΣ) 144 144 19.038 15.701

352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 114 114 18.925 16.387

346 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 71 71 15.794 14.222

144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 47 47 18.200 14.786

318 ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ 171 171 17.968 16.400

419 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) 6 6 16.094 15.514

418 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) 4 4 16.163 15.596

867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 20 20 19.904 18.887

867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 6 6 18.664 17.740

867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΕΙΔ.ΚΑΤ82 1 1 11.886 11.886

867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 3 3 19.760 19.472

867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ(ΘΗΛΕΙΣ)

ΕΙΔ.ΚΑΤ70 1 1 19.134 19.134

867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82 1 1 10.924 10.924

865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(ΣΥΔ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 23 23 18.408 17.364

865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 6 6 17.189 14.020

865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82

865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(ΣΥΔ)(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 1 1 18.925 18.925

865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(ΣΥΔ)(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 2 2 17.308 17.204

865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82

863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Σ.Μ.Υ) – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 103 103 17.634 14.038

863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Σ.Μ.Υ) – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ70 29 24 13.873 10.096

863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ82

863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Σ.Μ.Υ)-ΔΙΟΙΚ(ΘΗΛ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 5 5 18.425 18.060

863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

(Σ.Μ.Υ)-ΔΙΟΙΚ(ΘΗΛ) ΕΙΔ.ΚΑΤ70 2 2 17.310 17.282

863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ)-ΔΙΟΙΚ(ΘΗΛ) ΕΙΔ.ΚΑΤ82

869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 94 94 18.946 17.838

869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔ.ΚΑΤ84 11 11 17.661 16.791

869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17 17 19.599 18.846

869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ84 2 2 18.116 18.100

870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 785 785 17.826 13.403

870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ84 92 92 13.396 10.482

870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΘΗΛΕΙΣ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 139 139 18.639 16.354

870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΘΗΛΕΙΣ) ΕΙΔ.ΚΑΤ84 16 16 16.344 15.170

872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 34 34 18.280 15.515

872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΤ84 3 3 14.367 13.633

872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(ΘΗΛΕΙΣ/ΑΣΤ.) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 5 5 17.830 16.514

872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(ΘΗΛΕΙΣ/ΑΣΤ.) ΕΙΔ.ΚΑΤ84 1 1 13.337 13.337

871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 57 57 16.991 8.053

871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ 6 6 8.002 5.944

871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΘΗΛΕΙΣ)

ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 6 6 16.380 13.592

871 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΘΗΛΕΙΣ)

ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ 1 1 6.095 6.095

ΤΕΙ

Ο Ν Ο Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧ. ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ

ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 136 136 14.802 11.712

601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 144 144 13.743 11.300

661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 107 107 15.739 12.441

643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 130 130 12.473 11.286

641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 146 146 14.124 11.662

690 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 100 100 13.989 12.260

692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 201 201 13.036 11.342

694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 85 85 14.024 12.034

696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) 74 74 17.482 9.493

537 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 291 291 11.231 8.282

538 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ

(ΑΡΤΑ) 219 219 12.580 8.342

531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 208 208 14.667 9.589

536 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 277 277 13.228 8.487

535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 201 201 14.560 8.659

533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 205 205 13.823 8.762

556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 237 237 12.918 8.618

550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 170 170 12.266 8.857

551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ

(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 203 203 12.484 8.653

553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 205 205 11.602 8.614

546 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ

(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 192 192 12.892 8.411

542 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 303 303 9.204 8.027

539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 195 195 14.626 8.861

541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 257 257 10.209 8.248

540 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ

(ΑΡΤΑ) 203 203 14.410 8.083

557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 237 237 11.362 8.046

554 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 271 271 11.885 8.022

552 ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 219 219 11.471 8.115

555 ΙΧΘΥΟΚΟΜΕΙΑΣ — ΑΛΙΕΙΑΣ

TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 277 277 14.103 8.307

548 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 213 213 10.782 8.061

637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 115 115 17.167 11.614

639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 116 116 16.816 11.159

633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 97 97 14.189 10.874

719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 140 140 15.483 10.853

628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 96 96 16.578 10.474

619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 76 76 16.686 11.538

621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 124 124 17.018 12.469

623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 147 147 16.170 11.352

625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 177 177 15.077 10.431

629 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 85 85 17.533 13.398

635 ΟΠΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 86 86 18.053 13.096

627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

TEI ΑΘΗΝΑΣ 96 96 17.188 11.864

617 ΦΥΣΙΚ/ΠΕΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 68 68 16.859 14.345

615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 78 78 18.772 15.038

659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ 89 89 15.706 13.216

667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 114 114 13.293 10.315

620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 101 101 15.937 12.303

618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 58 58 16.992 13.387

655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 107 107 16.079 11.915

657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 100 100 16.651 11.095

653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 165 165 13.391 9.506

645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 344 344 15.673 10.283

654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 186 186 12.535 9.549

647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 172 172 15.341 10.213

652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ 250 250 11.843 9.448

651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 193 193 15.740 9.511

649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 228 228 15.454 9.840

521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 74 74 19.354 14.868

517 ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

TEI ΑΘΗΝΑΣ 67 67 18.227 14.079

519 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 74 74 18.808 13.945

523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ 141 141 18.848 11.806

520 ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 51 51 18.979 13.885

449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 185 185 15.969 11.637

447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 125 125 17.201 12.972

451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 185 185 15.194 11.204

443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 111 111 16.075 12.876

509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 125 125 16.819 12.470

453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 178 178 16.233 10.828

445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 148 148 16.638 12.723

455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ 245 245 15.881 10.671

495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 222 222 12.683 9.301

493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 199 199 15.607 9.455

491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 185 185 15.439 9.660

498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ 141 141 14.080 10.164

489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 178 178 12.908 10.006

487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 147 147 15.349 10.848

483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 111 111 15.753 12.392

499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 236 236 14.375 10.608

473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(ΚΟΖΑΝΗ) 220 220 13.236 9.334

471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 198 198 14.120 9.492

469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 185 185 13.119 9.865

467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 184 184 15.629 10.319

465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 147 147 14.586 11.089

461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 117 117 17.262 12.824

475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ 214 214 14.357 9.670

479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 214 214 13.716 10.946

501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 141 141 16.374 14.034

505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 148 148 16.450 12.736

709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 192 192 14.917 11.013

705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ 215 215 13.273 11.187

503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 118 118 14.881 13.422

511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 104 104 16.837 12.066

720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 118 118 16.244 13.851

714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 110 110 15.615 14.116

722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 147 147 14.090 12.476

713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 166 166 18.109 14.979

711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 147 147 17.893 15.656

712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 162 162 17.495 15.255

697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 115 115 12.996 8.922

727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEI ΣΕΡΡΩΝ 180 180 15.197 13.175

506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ 171 171 15.619 12.868

723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 185 185 17.316 13.105

516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 103 103 16.566 11.163

703 ΣΧΕΔ.&ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ TEI

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 130 130 13.150 9.389

522 ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ &

ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 162 162 14.437 8.807

513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 178 178 13.044 9.229

724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 208 208 15.303 11.269

510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

TEI ΣΕΡΡΩΝ 148 148 15.231 10.757

545 ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 252 252 10.902 8.385

544 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΡΕΥΣΕΩΝ

TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 199 199 11.159 8.240

721 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 326 326 14.164 8.692

512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 118 118 14.850 12.121

725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 199 199 17.258 13.233

480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

TEI ΑΘΗΝΑΣ 111 111 17.088 14.567

717 ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 134 134 14.692 11.870

716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 104 104 15.619 13.111

547 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ) 146 146 12.101 8.632

515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ

TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 262 262 10.934 8.405

532 ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 141 141 12.633 9.462

514 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ TEI

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 148 148 11.631 9.106

718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

TEI ΑΘΗΝΑΣ 88 88 14.632 12.009

726 ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ.

ΠΡΟIΟΝΤΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) 227 227 12.413 8.573

518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 67 67 18.797 12.576

497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 62 62 15.770 13.451

507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 62 62 15.557 14.030

477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 61 61 15.417 13.232

457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 62 62 15.862 13.307

644 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 104 104 15.402 10.033

701 ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 141 141 13.281 9.896

592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ TEI

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 216 216 14.444 9.177

730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 206 206 13.134 10.235

586 ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 191 191 13.695 9.956

580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ TEI ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 275 275 13.620 9.655

584 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ

TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 255 255 14.760 9.695

631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

TEI ΑΘΗΝΑΣ 88 88 15.278 13.425

594 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 240 240 13.743 9.958

585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΑΘΗΝΑΣ 183 183 16.228 14.792

596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 248 248 14.269 10.680

587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 220 220 15.985 11.517

591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 235 235 15.176 11.846

589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΠΑΤΡΑΣ 276 276 15.827 12.970

715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 163 163 16.437 14.326

595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΣΕΡΡΩΝ 270 270 15.240 10.962

597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 289 289 15.107 12.572

582 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 171 171 13.289 10.100

731 ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 204 204 12.965 9.555

732 ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 156 156 13.432 9.511

583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ TEI

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 171 171 16.167 14.418

581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI

ΑΘΗΝΑΣ 163 163 16.498 15.046

602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.

ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 150 143 16.454 4.211

729 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 206 206 14.473 11.340

571 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(ΚΟΖΑΝΗ) 332 332 13.255 10.089

561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 177 177 15.859 13.697

569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 341 341 14.358 10.413

567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 262 262 15.264 11.064

565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 270 270 14.215 11.341

579 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 322 322 12.970 10.634

563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 248 248 15.825 12.570

559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 225 225 16.462 14.164

575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ 355 355 14.448 10.365

577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 339 339 15.458 12.251

578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ

(ΠΡΕΒΕΖΑ) 211 211 15.049 10.188

603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΑΘΗΝΑΣ 155 155 16.941 13.109

611 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 177 177 14.782 8.734

607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΠΑΤΡΑΣ 184 184 15.313 10.810

605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 135 135 16.027 11.277

609 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 255 223 12.265 5.862

608 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 207 207 13.424 6.881

610 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 187 28 10.799 7.001

558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 220 220 15.097 10.861

613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ 35 35 19.110 10.393

614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ 42 42 15.779 9.737

543 ΔΙΟΙΚ. ΓΕΩΡΓ ΕΚΜ.TEIΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 122 122 14.123 10.044

593 ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΟΡΓΑΝ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 153 153 11.179 9.333

598 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΕΚΜΕΤΑΛ.

TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 255 255 12.074 9.217

728 ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ 173 173 16.298 13.042

710 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 213 213 16.411 11.221

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.