Οι βαμβακοπαραγωγοι και φετος θα πετυχουν τιμες ικανοποιητικες

ΠτΘ: Κύριε Μαρουφίδη, είναι ευοίωνα τα νέα για τις φετινές τιμές για το βαμβάκι; Με ποιον τρόπο διαμορφώνεται τελικά η τιμή της είσπραξης;

Δ.Μ.:
Η διαμόρφωση των τιμών κατά περιοχή σε όλα τα προϊόντα δεν είναι ζήτημα αύξησης ή μείωσης της τιμής κατά βούληση. Εξαρτάται άμεσα τόσο από τις διαπραγματεύσεις σε κεντρικό επίπεδο, όσο και από τις παρεμβάσεις των εκλεγμένων εκπροσώπων. Συγκεκριμένα, το ύψος του εισοδήματος, όσον αφορά στο βαμβάκι, τη φετινή χρονιά δεν θα είναι αποτέλεσμα διαμόρφωσης μιας τιμής εκκίνησης, που θα φτάνει τις 200, 210 ή 220 δρχ. για παράδειγμα. Η τελική διαμόρφωση της τιμής είσπραξης εξαρτάται από το πλαφόν, που θα τεθεί σε επίπεδο χώρας ή πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο νομού. Κι αυτό διότι, κατά την προσωπική μου άποψη, φέτος θα υπάρξουν μη επιλέξιμες ποσότητες.

Με βάση το καθεστώς της τριετίας και τον αριθμό των στρεμμάτων, που δηλώνει ο κάθε παραγωγός στον ΟΣΔΕ διαμορφώνεται το ατομικό του πλαφόν. Εάν η παραγωγή του υπερβαίνει αυτό το προκαθορισμένο πλαφόν, τότε ο παραγωγός καλείται να δικαιολογήσει την επιπλέον παραγωγή. Εάν αυτή επηρεάζει το τελικό πλαφόν σε επίπεδο χώρας, τότε αποτελεί μη επιλέξιμη ποσότητα.

ΠτΘ: Σε θέματα που αφορούν την περιοχή μας ποιος έχει την ευθύνη των αποφάσεων;

Δ.Μ.:
Αυτά τα θέματα τα παρακολουθούν οι εκπρόσωποι των παραγωγών. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που συμμετέχουν αδιάλειπτα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, διαμορφώνουμε δηλαδή κι εμείς προτάσεις ως ΠΑΣΕΓΕΣ, και προσωπικά πιστεύω ότι οι αποφάσεις που αφορούν στην περιοχή μας θα είναι ευνοϊκές τόσο σε επίπεδο Υπουργείου όσο και σε επίπεδο ΠΑΣΕΓΕΣ. Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι τόσο αποτέλεσμα δικών μου παρεμβάσεων, όσο απόρροια της αντικειμενικής παρουσίασης των διαδικασιών σύνταξης αιτήσεων καλλιέργειας σε συνάρτηση με τη διαμόρφωση πλαφόν σε επίπεδο νομού και ατόμου.

Η περιοχή, λοιπόν, ευνοείται εάν καταφέρουμε να την υπερασπιστούμε μέσα από την αντικειμενική παρουσίαση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή του βαμβακιού. Επιπλέον, ως υπεύθυνοι εκπρόσωποι ενός συνεταιριστικού εκκοκκιστηρίου, οφείλουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο με πρωταρχικό στόχο τόσο τη στήριξη του αγρότη – παραγωγού, όσο και την εξασφάλιση μιας διαχρονικής υπόστασης για την επιχείρηση.

ΠτΘ: Με ποιους τρόπους θα ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια;

Δ.Μ.:
Ο συγκεκριμένος τομέας παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Ωστόσο, με παρρησία μπορώ να αναφέρω ότι στα εννέα αυτά χρόνια εξασφαλίσαμε μια ιδιαίτερα αξιόλογη θέση για την ΕΑΣ Νομού Ροδόπης σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα όμως σε όσα αφορούν στη βαμβακοπαραγωγή. Η αναγνώριση της προσφοράς και των επιτυχιών μας στον τομέα της στήριξης του παραγωγού και της επιχείρησης αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία ενός άτυπου προς το παρόν οργανισμού. Ο οργανισμός θα έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση των τιμών μέσα από την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σχετικά με τις τιμές του βαμβακιού. Την ευθύνη διαμόρφωσης των τιμών αλλά και την ανίχνευση των προοπτικών στο θέμα του βαμβακιού θα έχει ένα πενταμελές όργανο, το ένα μέλος του οποίου είναι γνώστης των διεθνών εξελίξεων, που αφορούν στο βαμβάκι. Η επιτροπή διαπραγμάτευσης είναι τριμελής με προεδρεύοντα τον πρόεδρο της ΕΑΣ Ν. Ροδόπης και μέλη τους προέδρους της ΕΑΣ Λάρισας και Τρικάλων. Η τριμελής αυτή επιτροπή των συνεταιριστικών οργανώσεων κι εκκοκκιστηρίων θα έχει τη συμπαράσταση ενός υπευθύνου της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία χρηματοδοτεί όλες αυτές τις επιχειρήσεις, κι ενός τεχνοκράτη που προσλαμβάνεται από κοινού.

ΠτΘ: Φέτος θα ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για τον καθορισμό της τιμής του βαμβακιού;

Δ.Μ.:
Ειδικά φέτος η τιμή του βαμβακιού είναι συνάρτηση ακόμα και προκαθορισμού και γνώσης τεχνικών λεπτομερειών, τις οποίες πρέπει οι εκκοκκιστές να έχουν υπόψη τους, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στο διεθνή τομέα ή σε επίπεδο χώρας. Προκύπτει άρα η ανάγκη γνώσης των δικαιωμάτων που παρέχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός προκειμένου για τον προκαθορισμό της επιδότησης. Σήμερα, λοιπόν, η επιδότηση είναι αυξημένη από τη στιγμή που η διεθνής τιμή του βαμβακιού είναι πολύ χαμηλή. Εμείς, λοιπόν, φρονίμως ποιούντες κι έντιμα φερόμενοι ανακοινώνουμε ότι η ΕΑΣ Ν. Ροδόπης θα πάρει τριάντα χιλιάδες τόνους βαμβάκι με 145 δρχ. συν 150 δρχ. η επιδότηση αυτής της τιμής, σύνολο 295 δρχ. Αυτό σημαίνει πως εάν ανέβει η διεθνής τιμή του βαμβακιού στις επόμενες μέρες ή στους επόμενους μήνες η επιδότηση αυτή θα μειωθεί. Το γεγονός ότι εμείς προκαθορίσαμε αυτήν την τιμή και ορίσαμε το κοστολόγιο μας θα αποφέρει τεράστια οφέλη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της προηγούμενης χρονιάς, όταν η Ένωση εκμεταλλεύτηκε τον μετακαθορισμό και αύξησε το κέρδος κατά τριακόσια εκατομμύρια. Αυτό έγινε μετά από δική μου πρωτοβουλία, αλλά και του διοικητικού συμβουλίου. Ενώ, λοιπόν, οι υπόλοιποι καθόρισαν την επιδότησή τους στις 80 και 82 δρχ., εμείς πετύχαμε επιδότηση 95 δρχ. Κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και φέτος με τη διαδικασία του προκαθορισμού. Οι τυπικές λεπτομέρειες αφορούν τους εκκοκκιστές, όλες ωστόσο οι παρεμβάσεις συντελούν στη στήριξη του παραγωγού. Αντιλαμβανόμενοι την αδυναμία των συνεταιριστικών οργανώσεων στον συγκεκριμένο τομέα συγκροτήσαμε αυτό το άτυπο όργανο κι ευελπιστούμε στη διαδραμάτιση καθοδηγητικού ρόλου, ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειές της, κατά τόπους, διαμόρφωσης των τιμών. Επίσης, πιστεύω απόλυτα ότι ο βαμβακοπαραγωγός της χώρας μας θα πετύχει παραπλήσιες τιμές με τις περσινές, δηλαδή ικανοποιητικές. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί και με τις εύστοχες και αναγκαίες παρεμβάσεις του υφυπουργού Γεωργίας κ. Αργυρίου.

ΠτΘ: Είστε δηλαδή αρκετά αισιόδοξος κ. Μαρουφίδη;

Δ.Μ.:
Η αισιοδοξία μου αυτή σχετικά με τη φετινή τιμή του βαμβακιού είναι απόρροια έρευνας και παρακολούθησης. Η βεβαιότητα της δήλωσής μου αυτής μόνο πέντε ημέρες πριν την έναρξη της εκκοκκιστικής περιόδου έγκειται στην παρουσία μου στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, που αποβαίνουν, βέβαια, προς όφελος των βαμβακοπαραγωγών κι όχι των εκκοκκιστών ή κάποιας άλλης τάξης. Κύριο μέλημα του υφυπουργού Γεωργίας αλλά και ολόκληρου του επιτελείου του Υπουργείου Γεωργίας είναι η αποφυγή της μείωσης του εισοδήματος των βαμβακοπαραγωγών. Έχουμε ήδη καταλήξει σε κάποιες μεθόδους, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασυδοσία. Το πρόβλημα στο ζήτημα του ελληνικού βαμβακιού δεν συνίσταται τόσο στην ποιότητα, όσο στην ασυδοσία και τις αλχημείες, που αυξάνουν το πλαφόν και στις οποίες, δυστυχώς, συμμετέχει και ο αγρότης, συχνά εν αγνοία του.

ΠτΘ: Και με τους ανταγωνιστές τι γίνεται;

Δ.Μ.:
Όσον αφορά στην πολιτική της ΕΑΣ Ν. Ροδόπης επαναλαμβάνω αυτό που δήλωσα και προηγουμένως. Επιδιώκουμε τη συγκέντρωση του βαμβακιού των συνεταιριστών ολόκληρου του νομού. Δεν επιθυμούμε πλέον να μετατρέπεται η οργάνωση και το κίνημα γενικότερα σε γέφυρα ή στο εφαλτήριο, που θα ωθήσει κάποιους επιτήδειους να δώσουν αυξημένη τιμή στο βαμβάκι. Έχοντας την πεποίθηση ότι απευθυνόμαστε σε αγρότες – γνώστες των διαδικασιών κι εξαντλώντας όλα τα περιθώρια της αγοράς διαμορφώνουμε την ύψιστη τιμή κατά την άποψή μας και κατά γενική ομολογία. Η αυξομείωση της τιμής από εκεί και πέρα ανάλογα με τις εξελίξεις αφήνει ανεπηρέαστη την ΕΑΣ Ν. Ροδόπης, η οποία και έμεινε σταθερή στην τιμή που διαμόρφωσε και επέστρεψε εκ των υστέρων τα επιπλέον κέρδη.

Ωστόσο, φέτος καλούμαστε να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι οι τιμές που διαμορφώνονται δεν είναι απόρροια διαπραγματεύσεων ή συναλλαγής με τους ανταγωνιστές. η Ένωση, λοιπόν, δεν θα επιδιώξει τη διαμόρφωση συγκεκριμένης τιμής παρά το γεγονός ότι έχει και τη γνώση για το ποια είναι η καλύτερη τιμή αυτή τη στιγμή, αλλά και την οικονομική δυνατότητα να ξεπεράσει την πραγματική τιμή που θα κυριαρχήσει. Αυτό δεν αποτελεί αιχμή εναντίον των ιδιωτών, οι οποίοι εξάλλου κάνουν τη δουλειά τους. Ο αγρότης, όμως, για να έχει διαπραγματευτική δύναμη στα χέρια του, πρέπει να στηρίζεται στο «σπίτι» του, στην οργάνωσή του. Δεν επιθυμούμε το 100% αλλά εάν πετύχουμε το 50% θα αποφύγουμε τον κίνδυνο αύξησης της τιμής από τους ιδιώτες. Ως τώρα πετύχαμε το στόχο μας εισπράττοντας τη μέγιστη δυνατή τιμή. Χρησιμοποιώντας την οργάνωση τους διαπραγματευόμαστε με τους ιδιώτες.

ΠτΘ: Οι προοπτικές για την ΕΑΣ Ν. Ροδόπης χαράσσονται ευοίωνες κατά τα λεγόμενά σας;

Δ.Μ.:
Η πολιτική που ασκώ δεν είναι σε καμία περίπτωση αστήρικτη. Εκπροσωπώ μια επιχείρηση μη κερδοσκοπική και πρωταρχικό μέλημά μου είναι η ικανοποίηση όλου του αγροτικού κόσμου της περιοχής σε επίπεδο τιμών. Αυτός είναι ένας από τους στόχους μας, και δεν αποτύχαμε την περσινή χρονιά, η οποία ήταν πολύ κρίσιμη για τα συνεταιριστικά εκκοκκιστήρια. Η πολιτική μας ήταν τέτοια, που στήριξε τον αγρότη, την οργάνωσή μας. Δεν έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στα κέντρα που μας χρηματοδοτούν ούτε σε άλλες οργανώσεις σε κεντρικό επίπεδο. Προκαλώ όσους επικαλούνται αντίθετα παραδείγματα να τα ερευνήσουν. Η επιτυχία δεν είναι μόνο δική μου, ως Προέδρου της Οργάνωσης, αλλά και αποτέλεσμα συλλογικής λειτουργίας και αλληλοκάλυψης του ενός από τους άλλους. Οι αδυναμίες εντοπίζονται και σταδιακά καλύπτονται, ώστε να κινούμαστε προς έναν εκσυγχρονισμό των υπηρεσιακών μηχανισμών. Για παράδειγμα μετά τη διαπίστωση της έλλειψης γραμματέως, η οποία να μιλά μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα, διεξήχθη επίσημος διαγωνισμός για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε επιλογή οικονομολόγου, ο οποίος θα καλύψει άλλους είδους κενά. Κάνουμε, λοιπόν, την αυτοκριτική μας, ανακαλύπτουμε τις αδυναμίες μας, τις αποδεχόμαστε και προχωρούμε στην εξάλειψή τους, αλλά και στη βελτίωση οποιουδήποτε καλού στοιχείου. Βέβαια, αντικειμενικές δυσκολίες πάντα υφίστανται, όπως ο σκληρός και αδυσώπητος ανταγωνισμός, που είναι συχνά και αθέμιτος. Σε κάθε άνθρωπο, λοιπόν, ή εταιρία, η οποία μας ανταγωνίζεται αθέμιτα, εμείς θα είμαστε θεμιτά πολύ σκληροί. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπονοούμενα, διότι σε τελική ανάλυση ωφελείται ο αγρότης. Εγώ προσωπικά, εάν αντιληφθώ ότι η πολιτεία αδυνατεί να διατηρήσει τον έλεγχο, είμαι σε θέση να προσλάβω, ως οργάνωση, 20 αγρότες έτοιμους, σωστούς και ηθικούς και να τους απασχολώ άτυπα στα εκκοκκιστήρια. Σε περίπτωση όμως που θα κάνω την καταγγελία δεν θα υποχωρήσω. Και αν ζημιωθούν κάποιοι έντιμοι άνθρωποι θα τους στηρίξουμε εμείς.

ΠτΘ: Πέρα από το βαμβάκι, ένα άλλο προϊόν που καλλιεργείται στην περιοχή μας είναι και η ντομάτα. Επίσης θα ήθελα να αναφερθείτε και στα καπνά. Τι γίνεται με τις άδειες;

Δ.Μ.:
Η συγκομιδή της ντομάτας είναι σε εξέλιξη. Θα σας ενημερώσουμε όμως γι’ αυτό αργότερα.

ΠτΘ: Να επιστρέψουμε τότε στο θέμα του καπνού. Καινούριες άδειες τελικά δόθηκαν;

Δ.Μ.:
Να σας ενημερώσω, γιατί σ’ αυτόν τον τομέα η δουλειά της Ένωσης είναι συστηματική. Κατ’ αρχήν, είμαστε στο στάδιο καταγραφής όσων επιθυμούν να πουλήσουν τις άδειές τους σε υποψήφιους καλλιεργητές άλλων ποικιλιών, για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον. Εξασφαλίσαμε ήδη από άλλες περιοχές 100 τόνους καπνού για το Ν. Ροδόπης και πέρυσι μοιράσαμε 83 τόνους καπνού σε 120 περίπου νέους καλλιεργητές, που επιλέχθηκαν είτε γιατί είναι νέοι αγρότες είτε με αντικειμενικά κριτήρια, με μόρια από κατάσταση, που συνέταξε τριμελής επιτροπή.

Και να σας υπενθυμίσω και τη συμβολή στην απασχόληση της κοινοπραξίας καπνού Ροδόπης – Έβρου.

ΠτΘ: Κύριε Μαρουφίδη, επί του παρόντος ικανοποιητικά μας ενημερώσατε, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε.

Δ.Μ.:
Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Τ.Β.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.