Οι αστυνομικοι υπαλληλοι προχωρουν στις κινητοποιησεις

Οι αστυνομικοί υπάλληλοι της χώρας είναι αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν σειρά κινητοποιήσεων – ένστολων διαμαρτυριών σε περίπτωση που δεν υπάρξει συνολική λύση των αιτημάτων τους από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας.

Χθες το απόγευμα μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ροδόπης παραβρέθηκαν στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κομοτηνής τα μέλη της Ένωσης προκειμένου να ενημερωθούν για την διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί στις 8-10-2001 στην Αθήνα και 18-10-2001 στην Κομοτηνή και για να αναλύσουν τους λόγους που γίνονται οι διαμαρτυρίες.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ροδόπης κ. Ιωάννης Τσαβδαρτζής, αναφερόμενος στους λόγους που γίνονται οι διαμαρτυρίες, σημείωσε: «Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν προγραμματιστεί ένστολες διαμαρτυρίες και στην Αθήνα και στην Περιφέρεια.

Όμως, την τελευταία στιγμή η Π.Ο.Α.Σ.Υ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων), ενδιαφερόμενη για το αποτέλεσμα, ανέστειλε τις κινητοποιήσεις, διότι υπήρξαν διαβεβαιώσεις από πλευράς της πολιτικής μας ηγεσίας ότι κάποια ζητήματα που πρότεινε η Ομοσπονδία, θα είχαν λυθεί σε χρόνο, ο οποίος είχε ικανοποιήσει την Ομοσπονδία.

Μάλιστα σε περίπτωση μη προώθησης των επιβαλλόμενων λύσεων η Ομοσπονδία καθόρισε και το χρόνο έναρξης διαρκών κινητοποιήσεων με αφετηρία 5-4-2001.

Στις 3-4-2001 έλαβε χώρα η συνάντηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Α.Σ.Υ., στην οποία παραβρέθηκε και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων που πρότεινε η Ομοσπονδία και τα οποία το Υπουργείο ενέκρινε αποδεκτά»
.

Τα θέματα αυτά είναι τα εξής:

1. Η επέκταση των διατάξεων περί απονομής και παροχής βοήθειας σε θύματα τρομοκρατίας (Ν.1897/1990) και για τους αστυνομικούς που τραυματίζονται θανάσιμα ή καθίστανται πλήρως ανίκανοι εξαιτίας της συμμετοχής τους στη καταδίωξη ή σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων που δρουν ομαδικά ή μεμονωμένα. Οι διατάξεις αυτές επεκτείνονται και στα μέλη της συζυγικής ή πατρικής οικογένειας του ιδίου ή της συζύγου και ιδιωτών.

2. Η έκδοση Υπουργικής απόφασης που θα προβλέπει την α) αμοιβή όλων των ημερών εκτός έδρας και όλων των διανυκτερεύσεων για αποσπάσεις, προσωρινές μετακινήσεις, εκπαιδεύσεις – μετεκπαιδεύσεις – σεμινάρια. Σε περίπτωση που η υπηρεσία καλύπτει την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο τότε στην αμοιβή δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης. β) προκαταβολή του 50% της συνολικής δαπάνης και με εγκύκλιο θα προβλέπεται το δικαίωμα άρνησης παραλαβής του ΦΠ σε περίπτωση μη χορήγησης της προβλεπόμενης προκαταβολής.

3. Η έκδοση ΠΔ, εντός του μηνός Μαΐου, με το οποίο θα τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ 141/1991, ώστε να μην υποχρεούνται οι αστυνομικοί στην λήψη μέτρων τάξης, τροχαίας και ασφαλείας στα ερασιτεχνικά γήπεδα επιπέδου ΕΠΣ Νομού.

4. Η προώθηση τροπολογίας, σε σχέδιο Νόμου του ΥΔΤ που θα ψηφισθεί τον μήνα Μάιο, για την σύσταση ειδικού λογαριασμού, σε εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθετικής ρύθμισης για την αμοιβή των αστυνομικών λόγω λήψης μέτρων σε επαγγελματικούς αγώνες.

5. Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης στο ίδιο σχέδιο Νόμου, με την οποία θα προβλέπεται η στέρηση των μισθολογικών προαγωγών για συγκεκριμένα σοβαρά παραπτώματα ή σε περίπτωση υποτροπής για ορισμένα άλλα περιοριστικά καθοριζόμενα.

6. Η νομοθετική ρύθμιση στο ίδιο νομοσχέδιο του θέματος των μισθολογικών προαγωγών των Ανθυπαστυνόμων (αποστρατεία λόγω 35ετίας).

7. Η προώθηση τροποποίησης του Πειθαρχικού Δικαίου, σύμφωνα με τις υποβληθείσες προτάσεις μέχρι 30-6-2001.

8. Η τροποποίηση του ΠΔ 28/86 που αφορά τον χρόνο εργασίας, μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου, ως ακολούθως
:

α) Ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού είναι τριάντα έξι ώρες στις έξι ημέρες.

β) Η οποιαδήποτε υπέρβαση του ανωτάτου εβδομαδιαίου ωραρίου των τριάντα έξι ωρών για έκτακτες ανάγκες που θα εκτιμούνται από την ηγεσία του Σώματος, αμείβεται υπερωριακά.

γ) Η ημερήσια ανάπαυση χορηγείται υποχρεωτικά την ίδια εβδομάδα που δημιουργείται το δικαίωμα. Σε περίπτωση αδυναμίας χορηγούνται συμψηφιστικά και οι δύο ημερήσιες αναπαύσεις την επόμενη εβδομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση μετά το πέρας του 15νθημέρου ο δικαιούχος αναφέρει στην υπηρεσία ότι θα κάνει χρήση των οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων σε τακτές ημερομηνίες που αυτός επιθυμεί.

δ) Στους Αστυνομικούς Σταθμούς ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η εφαρμογή του ωραρίου χωρίς να παραβιάζονται οι προαναφερθείσες διατάξεις.

ε) Η ανακοίνωση της υπηρεσίας της επόμενης ημέρας γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την 14:00 ώρα της προηγούμενης.

στ) Προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την διεκδίκηση αστικής αποζημίωσης, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του ΠΔ σε βάρος των υπευθύνων.

ζ) Οι τρόποι διεξαγωγής της υπηρεσίας και η κατανομή του ωραρίου θα καθορισθούν συγκεκριμένα σε σχετική εγκύκλιο.

η) Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας θα τύχουν άμεσης εφαρμογής με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον κ. Αρχηγό, ενόψει τροποποίησης του σχετικού ΠΔ
.

Δυστυχώς όμως δεν προχώρησε τίποτα, έχουν περάσει έξι μήνες και οι εργαζόμενοι αστυνομικοί εκείνο που κρατούν στα χέρια τους είναι οι γραπτές δεσμεύσεις.

Για αυτό το λόγο οι αστυνομικοί υπάλληλοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν, σύμφωνα με τον κ. Ι. Τσαβδαρτζή, σειρά κινητοποιήσεων – ένστολων διαμαρτυριών, που στο σύνολό τους είναι 11:

Στις 8 Οκτωβρίου 2001 στην Αθήνα (Πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία).

Στις 18 Οκτωβρίου 2001 στην Κομοτηνή (Περιφερειακή ένστολη διαμαρτυρία).

Στις 30 Οκτωβρίου 2001 στην Λάρισα (Περιφερειακή ένστολη διαμαρτυρία).

Στις 5 Νοεμβρίου 2001 στην Τρίπολη (Περιφερειακή ένστολη διαμαρτυρία),

Στις 12 Νοεμβρίου 2001 στην Κοζάνη (Περιφερειακή ένστολη διαμαρτυρία).

Στις 19 Νοεμβρίου 2001 στην Πάτρα (Περιφερειακή ένστολη διαμαρτυρία).

Στις 22 Νοεμβρίου 2001 στην Θεσσαλονίκη (Περιφερειακή ένστολη διαμαρτυρία).

Στις 29 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα (Περιφερειακή ένστολη διαμαρτυρία).

Στις 4 Δεκεμβρίου 2001 στην Λαμία (Περιφερειακή ένστολη διαμαρτυρία).

Στις 13 Δεκεμβρίου 2001 στα Χανιά (Περιφερειακή ένστολη διαμαρτυρία).

Στις 18 Δεκεμβρίου 2001 στην Αθήνα (Πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία με γυναίκες και παιδιά)
.

Όπως ανέφερε στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ροδόπης κ. Ι. Τσαβδαρτζής, «η Ομοσπονδία από μέρους της έδειξε μεγάλη ανοχή, όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία είναι του πλαισίου του 2001.

Τα περισσότερα απ’ αυτά δεν έχουν οικονομικό κόστος. Σ’ αυτή την περίπτωση αναρωτιέται κανείς: για ποιο λόγο δεν προχωράει το ζήτημα εφόσον δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.

Εκεί που κολλάνε τα θέματα είναι στον προϋπολογισμό και πόσο θα στοιχίσει μια τέτοια δαπάνη»
.

Μαρία Παπαδοπούλου

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.