Νομαρχες ζητουν εκλεγμενο Περιφερειαρχη

Έξι Νομάρχες μεταξύ αυτών και ο κ. Γιώργος Ντόλιος και δύο Νομαρχιακοί Σύμβουλοι από διάφορες περιοχές της χώρας με ανοικτή επιστολή που υπογράφουν, ζητούν απ’ ευθείας από τον λαό, να είναι αιρετοί δηλαδή.

Στην επιστολή τους αναφέρουν τα εξής:

Η χώρα μας το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, ευτύχησε να δει την κατοχύρωση των δημοκρατικών και κοινωνικών θεσμών και τη συμμετοχή της στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Ενώ με μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και με μεγάλες θυσίες του λαού μας, αποτελεί εδώ και ένα χρόνο περίπου μέλος της ΟΝΕ, συμμετέχοντας στη ζώνη του Ευρωνομίσματος.

Αυτό δεν σημαίνει πως ο νέος αιώνας βρίσκει τη χώρα μας χωρίς προβλήματα. Μπορεί να επιτεύχθηκαν τα κριτήρια ονομαστικής σύγκλισης με τις ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, μακρόπνοος σχεδιασμός και συντονισμός ενεργειών για την κοινωνική συνοχή και την πραγματική σύγκλιση της χώρας με τους εταίρους μας.

Το πρόγραμμα και οι στόχοι της περιόδου που διανύουμε απαιτούν να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε το 80% του μέσου όρου της Ε.Ε.

Αυτός ο στόχος μας βάζει όλους μπροστά σε νέες ευθύνες και υποχρεώσεις και ιδίως στην Κυβέρνηση, αλλά και τους συμμετοχικούς και αποκεντρωτικούς θεσμούς της πολιτείας. Για να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ευημερία προς όφελος όλων των πολιτών.

Στηριζόμενοι στην πλούσια εμπειρία από τη μακρά εμπλοκή μας στη διοίκηση και τους αποκεντρωμένους θεσμούς, διαπιστώνουμε πως για τη θετική πορεία της χώρας μας στη νέα περίοδο, όπου κυριαρχεί η γνώση, η νέα τεχνολογία και ο κόσμος των πληροφοριών, δεν αρκεί πια ο μονομερής προσανατολισμός στην οικονομία. Είναι ταυτόχρονα ανάγκη να τολμήσουμε τώρα και όχι αργότερα, μια μεγάλη τομή στο διοικητικό και αυτοδιοικητικό σύστημα της χώρας, η οποία θα απελευθερώσει σημαντικές παραγωγικές δυνάμεις και πόρους.

Χωρίς σύγχρονη, ισχυρή και αποτελεσματική διοίκηση, η όλη προσπάθεια θα μείνει ατελής.

Είναι καιρός, λοιπόν να απορρίψουμε το μοντέλο ενός συγκεντρωτικού και αναποτελεσματικού κράτους και μιας κατακερματισμένης και αυτάρεσκης αυτοδιοίκησης, η οποία βολεύεται με την ψευδαίσθηση ότι ίσως εκπληρώνει καλύτερα από το κράτος το ρόλο της.

Πρέπει να σχεδιάσουμε φορείς και λαός, διοίκηση και πολίτες χωρίς τις δεσμεύσεις του παρελθόντος,

Η χώρα χρειάζεται οράματα και νέους δρόμους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, στη νέα εποχή.

Είμαστε μια μικρή χώρα με γεωγραφικές και νησιωτικές ιδιαιτερότητες και με ένα πολυδαίδαλο κρατικό και αυτοδιοικητικό σύστημα το οποίο το μόνο που τελικά κατορθώνει είναι να δυναστεύει τον πολίτη και να δυσχεραίνει την αναπτυξιακή της τροχιά.

Η υπεύθυνη παραγωγική και αποτελεσματική διοίκηση μπορεί, αντίθετα, να γίνει μοχλός στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Είναι λοιπόν ανάγκη να συζητήσουμε πλέον σοβαρά τι είμαστε, τι θέλουμε. Δεν είναι δυνατόν κάθε λίγο και με κάθε αλλαγή, όχι μόνο Κυβέρνησης, αλλά και Υπουργών, να δρούμε αποσπασματικά και να θεωρούμε μάλιστα πως δρομολογούμε κάτι το σημαντικό.

Τέρμα, συνεπώς στην αποσπασματικότητα. Είναι κρίμα να βλέπουμε την επόμενη μέρα και όχι την προοπτική της χώρας.

Το σύνθημα «για μια ισχυρή Ελλάδα» θα μείνει κενό γράμμα, αν δεν τολμήσουμε.

Πιστεύουμε πως χωρίς μεγάλες ανατροπές και κοινωνικές εντάσεις, μπορούμε και πρέπει να δημιουργήσουμε νέες και αποτελεσματικές δομές. Αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί τελικά να τολμήσουμε να βάλουμε στο περιθώριο τις πολιτικές σκοπιμότητες και να αγνοήσουμε το περιβόητο πολιτικό κόστος.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας μια γενιά αξιόλογων στελεχών, με πολύτιμη εμπειρία στα θέματα της διοίκησης και αυτοδιοίκησης, ενώ ήδη υπάρχει και εξελίσσεται πλούσιος προβληματισμός και συγκλίνουσα αντίληψη για το διοικητικό και αυτοδιοικητικό σύστημα της χώρας.

Όλοι κατανοούμε πλέον πως η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα κεντρικό κράτος, το οποίο θα ασχολείται με τον στρατηγικό σχεδιασμό και θα έχει τον επιτελικό ρόλο, την ευθύνη και εποπτεία των κεντρικών πολιτικών. Και από μία αυτοδιοίκηση διαρθρωμένη σε δύο επίπεδα, όπως άλλωστε έχει προβλεφθεί στις τελευταίες συνταγματικές ρυθμίσεις.

Η δημιουργία μιας συνεκτικής κοινωνίας πολιτών και η ανάγκη εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας ή του «εγγύτερου», όπως αναφέρεται στο Σύνταγμα, επιβάλλουν να αναδειχθεί ο Πρώτος Βαθμός Αυτοδιοίκησης ως ο κατ’ εξοχήν θεσμός εξυπηρέτησης των βασικών αναγκών της οργανωμένης τοπικής κοινωνίας. Επομένως χρειαζόμαστε Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού πιο ισχυρή, με περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους άρα και πιο ολιγάριθμη λαμβάνοντας φυσικά υπόψη ιδιαιτερότητες (όπως τελευταία έχει προβλεφθεί στο Σύνταγμα για τις νησιωτικές περιοχές) αλλά και τις δυνατότητες που δίνει σήμερα η νέα τεχνολογία, η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.

Θεωρούμε πως είναι εύκολο να βρεθούν οι πυλώνες των θεμάτων που πρέπει να είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Αν είναι γενικά παραδεκτός αυτός ο ρόλος του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, τονίζουμε πως προκύπτει αβίαστα η αναγκαιότητα να μετεξελιχθεί ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και να πάρει πιο επιτελικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι δυνατόν να γίνει με πολύ απλό τρόπο, χωρίς μεγάλες ανατροπές και αναστατώσεις και μάλιστα τώρα, όχι αργότερα.

Οι σημερινές Περιφέρειες μπορούν να μετατραπούν άμεσα στο Δεύτερο Βαθμό Αυτοδιοίκησης, χωρίς αυτό να σημαίνει κατάργηση των Νομών, ως διοικητικών μονάδων.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει το βάρος της ανάπτυξης της Περιφέρειας, με εκλεγμένο Περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο τρόπος διοίκησης των νομών, η κρίσιμη συμβολή τους στο αναπτυξιακό σχεδιασμό και η λειτουργική σχέση τους με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, είναι θέματα μικρότερης σημασίας, που μπορούν άνετα να αντιμετωπιστούν με ουσιαστικό διάλογο.

Αν αυτά γίνουν αποδεκτά, τότε είναι ανάγκη να προσδιορίσουμε ποιες κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργήσουν αποκεντρωμένα και σε ποιο γεωγραφικό επίπεδο, όπως και ο τρόπος διοίκησης αυτών των Υπηρεσιών και η εκπροσώπηση του Κράτους στους Νομούς ή τις Περιφέρειες,

Μόνο μια τέτοια προσέγγιση πιστεύουμε πως μπορεί να δώσει αναζωογονητική πνοή στην Ελληνική Επικράτεια και αυτό σίγουρα το οφείλουμε στο λαό και στην προοπτική της χώρας μας.

Η πρόταση αυτή είναι ανοιχτή σε εμπλουτισμό σκέψεων και ιδεών, εφόσον φυσικά υιοθετηθεί στις βασικές αρχές από την Ελληνική Κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις.

Ν. Ζαρμπαλάς, Νομάρχης Ιωαννίνων

Ε. Κουκιαδάκης, Νομαρχιακός Σύμβουλος Ηρακλείου

Π. Μητλιάγκας, Νομάρχης Κοζάνης

Γ. Ντόλιος, Νομάρχης Έβρου

Κ. Παπαδόπουλος, Νομάρχης Θεσσαλονίκης

Ι. Παπατσάκωνας, Νομάρχης Λασιθίου

Π. Σκοτεινιώτης, Νομάρχης Μαγνησίας

Γ. Φραγκίδης, Νομαρχιακός Σύμβουλος, Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Κιλκίς


google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.