Φτωχοτεροι ολων, οι αγροτες

Οι φτωχότεροι της χώρας, με πολλά προβλήματα στην εργασία τους και στη διάθεση των προϊόντων τους, φαίνεται ότι είναι οι έλληνες αγρότες —ο αριθμός των οποίων μειώνεται σταθερά— όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρά τα κίνητρα που προσφέρει η κυβέρνηση για να στηρίξει και να ενισχύσει τον αγροτικό πληθυσμό, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της χώρας παραμένουν.

Από την έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών καταδεικνύεται ότι οι αγρότες απολαμβάνουν χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης έναντι των υπόλοιπων νοικοκυριών της χώρας, αφού τα οφέλη που αποκομίζουν από την αγροτική δραστηριότητα είναι περιορισμένα. Συγκεκριμένα, η διαφορά εισοδήματος μεταξύ των αγροτικών και των υπόλοιπων νοικοκυριών αγγίζει περίπου το 30%. Μάλιστα, μέρα με την ημέρα οι απολαβές τους αντί να αυξάνονται, μειώνονται. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού εισοδήματος που φτάνει στις τσέπες των αγροτών προέρχεται πια αποκλειστικά από την άσκηση του αγροτικού επαγγέλματος. Το ποσοστό αυτό έφτανε μόλις το 38,8% το 1999, ενώ μειώνεται χρόνο με το χρόνο.

Και ο αγροτικός πληθυσμός, ωστόσο, μειώνεται σταδιακά. Ενδεικτικό είναι ότι την περίοδο 1988-1999 τα αγροτικά νοικοκυριά αντιπροσώπευαν το 12,5% του συνόλου των νοικοκυριών το 1988, ποσοστό που έφθασε στο 9,4% το 1994 για να γίνει μόλις 8,3% το 1999.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος δεν εξαντλούνται εδώ: διαπιστώνεται μεγάλος αριθμός μικρών και πολυτεμαχισμένων εκμεταλλεύσεων, δυσκολία στην αγορά της γης εξαιτίας της απουσίας κτηματολογίου, ενώ σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων. Εξάλλου η συνεχιζόμενη μείωση της στάθμης στους υδροφόρους ορίζοντες καθιστά δύσκολη την καλλιέργεια των προϊόντων αλλά και την καλή τους ποιότητα. Στην έρευνα πάντως επισημαίνεται πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα το Γ΄ ΚΠΣ προκειμένου να μπορέσει η ελληνική γεωργία να αναπτυχθεί τόσο ώστε να ανταγωνιστεί την ευρωπαϊκή αγροτική αγορά.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.