Ενισχυση των υπηρεσιων του με 8μηνα ζητα ο Δημος Κομοτηνης

9 άτομα για την Τεχνική Υπηρεσία και Πολεοδομία θα αιτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Κομοτηνής

9 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας θα αιτηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Κομοτηνής.
 
Με εγκύκλιό του το Υπουργείο έχει ζητήσει από τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα να αποστείλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης αιτήματα μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μηνών, κατά κλάδο, αριθμό και ειδικότητα, αιτιολογώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες για τις συγκεκριμένες προσλήψεις.
 
Το αίτημα αυτό εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, και περιλαμβάνει τρία άτομα για τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, και έξι για την διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 
Στη διεύθυνση πολεοδομίας ο Δήμος αιτείται ένα άτομο κλάδου ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος θα διενεργεί   αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών, θα ελέγχει τις επικίνδυνες κατασκευές, καθώς επίσης θα προβαίνει σε  πρωτοβάθμιο έλεγχο των επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτισμάτων, υπηρεσίες που απαιτούν κατά νόμο ειδικότητα πολιτικού μηχανικού και σήμερα στη Διεύθυνση Πολεοδομίας υπηρετεί μόνο μία πολιτικός μηχανικός,, η οποία έχει την ευθύνη της Διεύθυνσης όλης της υπηρεσίας.
 
Επίσης αιτούνται ένα άτομο κλάδου ΠΕ Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και ένα άτομο κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με αντικείμενο τον έλεγχο και διεκπεραίωση μελετών του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Δήμου Κομοτηνής (μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 664.915,38 ευρώ) ενταγμένη στο Ε.Π Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 2014-2020), και του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για τη μετεγκατάσταση των Ρομά στην περιοχή της Αδριανουπόλως του Δήμου Κομοτηνής. καθώς επίσης θα τρέχουν όλα εκείνα τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται και αφορούν το 2 χωρικά. 
 
Στην Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, ο Δήμος θα αιτηθεί ένα άτομο κλάδου ΠΕ  πολιτικών μηχανικών με αντικείμενο την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη  νομιμοποίηση ακινήτων του Δήμου, όπως αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων, την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη σχεδίαση AUTOCAD, τη σύνταξη μελετών έργων και την επίβλεψη αυτών.
 
Επίσης ένα άτομο κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την αποτύπωση κοινόχρηστων χώρων, την έκδοση τοπογραφικών για τα ακίνητα του Δήμου, την ενασχόληση με το κτηματολόγιο που αφορούν ακίνητα του Δήμου, και ένα άτομο κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, με αντικείμενο τη μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε κτήρια του Δήμου, τη σύνταξη μελετών έργων και την επίβλεψη αυτών.
 
Επίσης, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εξέφρασε την ανάγκη πρόσληψης τριών ατόμων ΔΕ Ηλεκτρολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, δεδομένου ότι οι υπηρετούντες σήμερα 5 ηλεκτρολόγοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του Δήμου και των 40 οικισμών του.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.