Εναρξη παραλαβων συσπορου βαμβακος και η διασφαλιση των κοινοτικων ενισχυσεων

Ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Βαγγέλης Αργύρης, στα πλαίσια των μέτρων πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας τα δύο τελευταία χρόνια στη βάση που έθεσε η Διεπαγγελματική Συμφωνία στις 17/11/2000 μεταξύ όλων των φορέων του κλάδου, αλλά και ενόψει της έναρξης των παραλαβών σύσπορου βάμβακος, περιόδου 2001-02, από τα εκκοκκιστήρια, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η νέα χρονιά ξεκινάει με καλές προοπτικές όσον αφορά το εισόδημα των παραγωγών σύσπορου βάμβακος. Η προσωρινή ελάχιστη τιμή των 193,5 δρχ ανά κιλό, που διαμορφώθηκε μετά την Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής της 7.9.2001, όπου υιοθετήθηκαν τα στοιχεία που απέστειλε το Υπουργείο Γεωργίας (3.805.049 στρέμματα και 1.095.-840 τόνους ηρτημένη παραγωγή), διαψεύδει για άλλη μια φορά όσους προσπαθούσαν να παραπλανήσουν τους παραγωγούς με καταστροφικά σενάρια για την εξέλιξη των τιμών μετά την ψήφιση του νέου κανονισμού”.

Με την έναρξη των παραδόσεων εντείνονται οι προσπάθειες του Υπουργείου Γεωργίας, τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας του βάμβακος, όσο και για τη διασφάλιση των κοινοτικών ενισχύσεων με την εφαρμογή μέτρων που είχαν σχεδιασθεί από την περυσινή περίοδο αλλά και νέων.

Με την νέα Διυπουργική Απόφαση, που προωθείται για δημοσίευση, λαμβάνονται εξειδικευμένα μέτρα, μετά και από προτάσεις που κατέθεσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, μέτρα που στοχεύουν:

Στην αναβάθμιση της ποιότητας του βάμβακος, ώστε να επιτευχθεί ταυτοποίησή του όσον αφορά τον παραγωγό, την περιοχή προέλευσής του και την καλλιεργούμενη ποικιλία. Για αυτό τον λόγο η παράδοση του σύσπορου βάμβακος θα γίνεται:

α.αυτοπρόσωπα από τους παραγωγούς, με εξαιρέσεις από αυτό τον κανόνα μόνο εφόσον υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις που θα κατοχυρώνονται από συγκεκριμένα έγγραφα και παραστατικά.

β. Μόνο στα εκκοκκιστήρια και στα αναγνωρισμένα κέντρα αγοράς (Α.Κ.Α) των επιχειρήσεων. Οποιαδήποτε άλλη συγκέντρωση σύσπορου βάμβακος από τρίτα πρόσωπα (μεσίτες) ή τις ίδιες τις επιχειρήσεις θα συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό ποσοτήτων ως μη επιλέξιμες για πριμοδότηση. Δεν είναι δυνατόν, ένα προϊόν που ενισχύεται με πάνω από 180 δις δραχμές να συγκεντρώνεται σε «αλάνες» από ενδιάμεσους και ο παραγωγός να μην ενδιαφέρεται για την τύχη του προϊόντος που παρέδωσε. Το μέλλον του προϊόντος για την χώρα μας είναι συνδεδεμένο με την αναβάθμιση της ποιότητάς του και το Υπουργείο Γεωργίας δεν είναι διατιθέμενο να αφήσει να συνεχισθεί αυτή η κατάσταση που υποβαθμίζει το Ελληνικό Βαμβάκι.

γ. Για ποσότητες σύσπορου βάμβακος με περιεκτικότητα σε ξένες ύλες μέχρι 8% και υγρασία μέχρι 15%, διαφορετικά οι ποσότητες αυτές δεν θα επιδοτούνται.


Στη διασφάλιση της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων μέσω:

α. Του ελέγχου των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των μηχανισμών με τις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή του σύσπορου βάμβακος.

β. Της εφαρμογής σύγχρονης τεχνολογίας στην διεξαγωγή των ελέγχων (Μηχανογράφηση όλων των διαδικασιών, εφαρμογή γραμμικού κώδικα (bar-code) στην παραγωγή των δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος και ψηφιακής κάμερας).

γ. Της διεξαγωγής παράλληλων και μόνιμων ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών ΣΔΟΕ, καθώς και από δευτεροβάθμιες επιτροπές που θα συστήσει το Υπουργείο Γεωργίας.

δ. Της συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθησης της όλης διαδικασίας ελέγχων μέσω της μηχανογράφησης και της άμεσης επέμβασης για επιβολή κυρώσεων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

ε. Τον έλεγχο της διακίνησης του εκκοκκισμένου βάμβακος.


Στην ταχύτερη καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων.

Με την λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Π.Ε. και την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας αλλά και της απλούστευσης των διαδικασιών εξασφαλίζεται ή έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από του κοινοτικούς κανονισμούς .

Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα εξοφλούν τους παραγωγούς μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την παράδοση του βάμβακος.

Στην βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών μέσω:

α.της βελτίωσης της ποιότητας,

β. της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων,

γ. της παραδειγματικής τιμωρίας οποιασδήποτε προσπάθειας αλλοίωσης της πραγματικής παραγωγής που έχει αποτέλεσμα την αύξηση της συνυπευθυνότητας,

δ. την απάλειψη όλων εκείνων των ενδιάμεσων που δεν είναι απαραίτητοι και αυξάνουν το κόστος των επιχειρήσεων αφαιρώντας εισόδημα από τους παραγωγούς.


Ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Βαγγέλης Αργύρης, επανέλαβε ότι “η Διεθνής τιμή είναι το ένα τρίτο της ελληνικής τιμής και για να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε ανταγωνιστικά το βαμβάκι θα πρέπει σε όλες τις φάσεις καλλιέργειας, συλλογής, παράδοσης, μεταποίησης και καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων να του συμπεριφερόμαστε όλοι με ανάλογο σεβασμό”.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.