Ε΄ Συναντηση Ιστορικων του Δικαιου

Ξεκινά αύριο το βράδυ η Ε΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου που διοργανώνει ο Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου του Δ.Π.Θ. Η Συνάντηση που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Νομικής Σχολής και όχι, όπως γράφτηκε, στην Αίθουσα Τελετών, λόγω μετακόμισης της Νομικής Σχολής στα νέα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2001

20.30 Άφιξη συνέδρων – Εναρκτήρια συνεδρίαση

Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Δ.Π.Θ. Καθηγητή της Νομικής κ. Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη.

Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Καθηγητή κ. Ιωάννη Σχινά

Χαιρετισμός του Διευθυντή του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μπότσαρη.

Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Ιωάννη Καρακώστα.

Πρόεδρος: Ελευθερία Παπαγιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιστορίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων

21.00 Δημήτρης Αποστολόπουλος

Ένα «εργαλείο» για την έρευνα του πρώιμου μεταβυζαντινού δικαίου.

21.10 Γιώργος Ροδολάκης – Ηλίας Αρναούτογλου

Η βιβλιογραφία της ιστορίας του ελληνικού δικαίου του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών.

21.20 Άλλες ανακοινώσεις προγραμμάτων- Συζήτηση

21.30 Άλκης Δερβιτσιώτης

Συνταγματικές διαστάσεις του εθνικού διχασμού

21.50 Λήξη της εναρκτήριας συνεδρίας

Δεξίωση από τις Πρυτανικές Αρχές Δ.Π.Θ.

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2001

Α΄ πρωινή συνεδρία

Πρόεδρος: Καθηγητής Ι. Σχινάς, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.

9.00 Βούλα Βελισσαροπούλου

Βραβεύς. Η σχέση μεταξύ δικαστικού και αθλητικού αγώνα.

9.20 Σοφία Αδάμ

Νομισματική ενοποίηση στον αρχαίο ελληνικό χώρο.

9.40 Αθηνά Δημοπούλου

Η νομισματική συμφωνία Μυτιλήνης και Φώκαιας.

10.00 M.B. Richardson

Public Accountability in 4th Century B.C. Athenian Laws Agora 17495, the Law on Reorganizing the Mint.

10.20 Συζήτηση

10.40 Διάλειμμα

Β΄ πρωινή συνεδρία

Πρόεδρος: Γεώργιος Νάκος, Καθηγητής της Ιστορίας του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

11.00 Φωτεινή Δεκάζου – Στεφανοπούλου

Η ξενοφοβία στην κλασική Αθήνα.

11.20 Φώτιος Κατζούρος

Αποτυμπανισμός. Μερικοί συγκριτικοί παραλληλισμοί.

11.40 Στέφανος Στεφανόπουλος

Ο μύθος της αυτοχθόνιας, πυλώνας στήριξης της κυρίαρχης αθηναϊκής ιδεολογίας.

12.00 Ανδρέας Χέλμης

Ο βαθμός μηδέν της δικαιικής γραφής: επιγραφικές μαρτυρίες για θέσπιση ιδρυτικών νομοθετημάτων στην ελληνική αρχαιότητα.

12.20 Συζήτηση

Γ΄ πρωινή συνεδρία

Πρόεδρος: Ευάγγελος Καραμπελιάς, Διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών

12.40 Μαργαρίτα Dean

Η γραφή ύβρεως και οι εχθροί της δημοκρατίας: ο Κατά Μειδίου λόγος του Δημοσθένη

13.00 Ελένη Καραμπάτσου

Στοιχεία εμπραγμάτου δικαίου στα νησιά του Αιγαίου κατά την πτολεμαϊκή κυριαρχία.

13.20 Ιωάννης Τζαμτζής

Το λειτουργικό πρόβλημα της mixtra conritutio κατά την ύστερη res publica

13.40 Μαρία Γιούνη

Μικτοί γάμοι στη ρωμαϊκή Μακεδονία.

14.00 Συζήτηση

Α΄ απογευματινή συνεδρία

Πρόεδρος: Σπύρος Τρωιάνος, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

17.30 Δέσποινα Τσούρκα – Παπαστάθη

Νομικός πλουραλισμός και μηχανισμοί λειτουργίας του

17.50 Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου

Utile per inutile non vitiatur. Η επίδραση της μερικής ακυρότητας σε μια δικαιοπραξία στο ρωμαϊκό ιδιωτικό δίκαιο.

18.10 Δημήτρης Καράμπελας

Η απονομή της δικαιοσύνης στην επαρχία της Ασίας (1ος – 2ος αι.μ.Χ.) ανάμεσα στα ελληνικά τοπικά δικαστήρια και το conventus του ρωμαϊκού διοικητή.

18.30 Δημήτριος Λέτσιος

Γρηγέντιος επίσκοπος Ταφάρ, νόμοι των Ομηριτών και έργα σχετικά με την δράση του και την επικράτηση του Χριστιανισμού στη Νότια Αραβία.

18.50 Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου

Ιδρύθηκε τζαμί (συναγώγιον) στην Κωνσταντινούπολη και πότε;

19.10 Συζήτηση

19.30 Διάλειμμα

Β΄ απογευματινή συνεδρία

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Παπαστάθης, Καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

20.00 Σπύρος Τρωιάνος

«…της εκ των τοιούτων σπερμάτων μετέχειν αισχύνης»

20.20 Δημήτριος Δελής

Περί της συμμετοχικής δράσεως στο βυζαντινό ποινικό δίκαιο

20.40 Έφη Μπάσδρα

Ο θεσμός της αιρετοκρισίας στα νομικά κείμενα της μεταβυζαντινής περιόδου

21.00 Ρίτα Λαζάρου – Παναγάκη

Επισημάνσεις στο εθιμικό δίκαιο των ποιμενικών πατριών του βορειοελλαδικού χώρου και στους δημοκρατικούς θεσμούς διακυβέρνησής τους.

21.20 Γιάννης Χατζάκης

Σχέσεις γονέων και τέκνων στον μέσο ιταλικό Μεσσαίωνα. Πληροφορίες από τον βίο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης.

21.40 Συζήτηση

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2001

Α΄ πρωινή συνεδρία

Πρόεδρος: Στέφανος Στεφανόπουλος, Καθηγητής της Ιστορίας του Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστημίο.

9:00 Δημήτρης Αποστολόπουλος

Ασκήσεις νομοθετικής πολιτικής σε Φαναριώτες

9:20 Χαράλαμπος Παπαστάθης

Περί την μεταγλώττιση των Διαταγών των Αγίων Αποστόλων στη νεοελληνική (1730).

9:40 Γεώργιος Ροδολάκης

«… δίδει εις ναύλον την πολάκα του Η Καλή Ελπίς» (Ύδρα 3 Ιουνίου 1807)

Πρόεδρος: Δημήτρης Αποστολόπουλος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών

10:00 Ηλίας Αρναούτογλου

Ένας διοργανισμός σιναφιών του 1831

10:20 Χαρίκλεια Δημακοπούλου

Ληστεία ή διαρπαγή: περί ληστείας δίκη κατά το 1833 ενώπιον του Δικαστηρίου Θηβών. Το μεταβατικό ποινικό δίκαιο της περιόδου 1833-1835.

10:40 Γεώργιος Δημακόπουλος

Ο Ελληνικός Αστικός Νόμος του 1856 και το περί αυτού γαλλικόν ενδιαφέρον.

11:00 Συζήτηση

11:30 Διάλειμμα

Κύκλος: Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη ως πηγή πληροφοριών για το Αττικό Δίκαιο (Μεταπτυχιακό σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημιου Αθηνών)

Πρόεδρος: Ιουλία Βελισσαροπούλου, Καθηγήτρια της Ιστορίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

11:50 Σπύρος Κουλοχέρης

Αριστοφάνη Ιππής 1256: όπως έσομαί σοι Φανός υπογραφεύς δικών.

12:10 Χρήστος Παπαγρηγορίου

Αριστοφάνη Ιππής: Μαρτυρίες στοιχείων Αττικού Δικαίου, πολιτειακής και κοινωνικής οργάνωσης

12:30 Δάφνη Πέννα

Μαρτυρίες για την οργάνωση της πολιτείας της κοινωνίας και του δικαίου της Αθήνας των κλασικών χρόνων σοτυς Σφήκες του Αριστοφάνη.

12:50 Συζήτηση

Κύκλος: Ιστορία ποινικής καταστολής

(Προπτυχιακοί φοιτητές Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών)

Πρόεδρος: Σταύρος Περεντίδης, Καθηγητής της Ιστορίας των Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

13:10 Αριάδνη Γερούκη

Εισήγηση της υπεύθυνης του κύκλου

13:20 Δήμητρα Διακοσταυριανού – Κωνσταντίνα Κολιοπούλου – Κωνσταντίνα Ντίνα

Εικόνες καταστολής στα νεοελληνικά παραμύθια

13:40 Όλγα Τζωρτζάτου

Μάγισσες: Η διαδρομή ενός μεσαιωνικού στερεοτύπου

14:10 Συζήτηση

Πρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Καράκωστας, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

14:20 Γενική συζήτηση

15:00 Λήξη εργασιών

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.